งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ โปรแกรม PowerPoint. เปิดโปรแกรม Power Point คลิกที่ปุ่ม Start > เลือก Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ โปรแกรม PowerPoint. เปิดโปรแกรม Power Point คลิกที่ปุ่ม Start > เลือก Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Power Point."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ โปรแกรม PowerPoint

2 เปิดโปรแกรม Power Point คลิกที่ปุ่ม Start > เลือก Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Power Point

3 ฟอนต์ที่ควรเลือกใช้ในการทำสื่อ PPT Tahoma ซึ่งใช้ได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีขนาดตัวอักษรที่ มองเห็นได้ชัดเจน มีช่องว่างที่เหมาะสม Verdana สำหรับการทำ Title ภาษาอังกฤษ Aria สำหรับการแสดงผลเนื้อหาภาษาอังกฤษ กรณีที่ทำสไลด์สำหรับเด็กๆ ฟอนต์ Comic MS ก็เป็นฟอนต์ที่น่าสนใจเช่นกัน อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการใช้ Times New Roman

4 การเขียนสังเขป 1.จัดลำดับหัวข้อที่จะนำเสนอ 2.เมื่อจะนำเสนองานต้องเรียงตามหัวข้อที่เรียงไว้ใน แผ่นแรก 3.ใช้ 1-2 สไลด์ต่อนาที 4.เขียนเฉพาะใจความสำคัญ 5.มี 4-5 หัวข้อสำคัญในแต่ละสไลด์ 6.ห้ามใช้คำฟุ่มเฟือย 7.นำเสนองานทีละหัวข้อ 8.การนำเสนอควรใช้ภาพเดียวกัน

5 ตกแต่งพื้นหลัง คลิกขวาที่พื้นหลังของงานนำเสนอ คลิกคำสั่ง พื้นหลัง จะปรากฏกล่องโต้ตอบ พื้นหลัง หมายเหตุ -ควรใช้พื้นหลังที่เป็น สีอ่อน -ใช้พื้นหลังที่ดูดี เรียบง่าย น่าสนใจ

6 เราสามารถคลิกเลือกการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ ต่างๆได้ ตามแท็บเติมลักษณะพิเศษตาม ต้องการได้

7 การใช้สี 1.ใช้สีเน้นความสำคัญ 2.ใช้สีแดวงความแตกต่างระหว่างหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย 3.ไม่ควรใช้สีมากเกินความจำเป็น 4.ใช้สีโทนเย็น 5.สีตัวอักษรควรตัดกับพื้นหลัง

8 กราฟที่ดี 1.ควรเป็นกราฟที่บอกว่านำเสนอเกี่ยวกับอะไร 2.บอกข้อมูลที่ชัดเจน ใช้ตัวอักษรที่เห็นได้ ชัด

9 ขอบ คุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ โปรแกรม PowerPoint. เปิดโปรแกรม Power Point คลิกที่ปุ่ม Start > เลือก Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google