งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ “นวัตกรรมดีเด่น” และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ “นวัตกรรมดีเด่น” และ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอ “นวัตกรรมดีเด่น” และ
“นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ” โครงการติดดาว ประจำปี (รหัส A-D)

2 คำแนะนำการจัดทำ Power point
ขอความร่วมมือในการใช้ template นี้ ในการนำเสนอนวัตกรรม (A-D เท่านั้น) ตัวอักษรใช้ “Tahoma” ขนาดตามความเหมาะสม (หากท่านใช้ font อื่นเนื่องจากตอนนำเสนอผลงานฯ อาจพบปัญหา เช่น ตัวอักษร กระโดด เปิดข้อมูลไม่ขึ้น เนื่องจากเครื่อง computer ของคณะฯ ที่ทีมงานเตรียมไว้ อาจไม่รองรับกับ font อื่นๆ ที่ท่านจัดทำ และเหตุขัดข้องอื่นๆ ตามแต่สถานการณ์) เนื้อหาครบตามหัวข้อที่กำหนด โดยเน้นประเด็นสำคัญเท่านั้น (เนื่องจาก กรรมการฯ ได้อ่านรายละเอียดของท่านจาก “บทคัดย่อ” ที่ท่านส่งมาแล้ว แต่ทั้งนี้ สามารถเพิ่มรูปภาพได้ตามความเหมาะสม) จัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด (นำเสนอภายใน 10 นาที)

3 ชื่อผลงาน หน่วยงาน

4 เจ้าของนวัตกรรม : รายชื่อสมาชิก :

5 ที่มาของโครงการ : ขนาดของปัญหา (ระบุข้อมูลสนับสนุน) เพิ่ม... อาจระบุเป็นตารางข้อมูล / กราฟ วัตถุประสงค์ :

6 ระยะเวลาดำเนินการ: ทรัพยากร/อุปกรณ์ที่ใช้ :

7 (เฉพาะกรณีที่เสนอ นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร เท่านั้น)
การคำนวณต้นทุน : (เฉพาะกรณีที่เสนอ นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร เท่านั้น) (รหัส นว.C และ นว.D) วัตถุประสงค์ :

8 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน: ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน กรณีเป็นโครงการ ให้ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน -กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ ให้ระบุ วิธีการประดิษฐ์ อย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ตัวอย่าง เช่น ตัดผ้ายาวเท่าไร? กว้างเท่าไร? จำนวนเท่าไร? จากนั้นนำผ้าที่ตัดแล้วมาเย็บติดกัน เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ และนำมาใช้กับผู้ป่วย จะได้นวัตกรรม “ผ้าช่วยยึดไม่ให้ล้ม” งบประมาณ :

9 วิธีการใช้งาน : วัตถุประสงค์ :

10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ :
วัตถุประสงค์ :

11 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้งาน/
ขยายผล : วัตถุประสงค์ :

12 สรุปผลการดำเนินงาน: ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป

13 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้งาน/
ขยายผล : วัตถุประสงค์ :


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ “นวัตกรรมดีเด่น” และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google