งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD. D-COUNTER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD. D-COUNTER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD. D-COUNTER

2 D-Counter  หากเก็บบันทึกสถิติการนับคนเข้าออก ในแต่ละวัน ต้องยุ่งยากกับการจด บันทึก แล้วป้อนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล และยุ่งยากกับการ ประเมินสรุปสถิติจำนวนคนเข้าออก  D-Counter จะช่วยลดปัญหาความยุ่งยาก ต่างๆให้หมดไป ด้วยความสามารถแบบครบ วงจรตั้งแต่การนับคน การเก็บบันทึกข้อมูลลง คอมพิวเตอร์ การพิมพ์รายงาน หรือจะเป็น การแปลงข้อมูลเป็น Excel, Access, PDF ก็สามารถทำได้ง่ายๆ

3 D-Counter  ก้าวนำหน้าด้วยระบบการนับที่ทันสมัย ไร้การสัมผัสผู้เดินผ่าน โดย D-Couter ใช้การนับแบบ Optical โดยการนับ จำนวนคนที่ตัดผ่านลำแสง  สามารถแยกนับคนเข้า คนออกได้

4 D-Counter  หากต้องการเริ่มนับใหม่ ก็เพียงแค่ กด ปุ่ม Reset  คุณจะมั่นในได้ว่า หากไฟฟ้าดับ ข้อมูลการนับของคุณยังคงปลอดภัย ด้วยระบบ Data Backup ที่ติดตั้งไว้ ในทุกๆ เครื่อง

5 People Counter

6 Solution : (A) Single Gate

7 Solution : (B) Multiple Gates

8 Report : รายงาน Daily Report : รายวัน Monthly Report : รายเดือน Annual Report : รายปี Report

9 Report : Table 1

10 Report : Graph 2

11 Report : Graph 2

12 Export : Microsoft Excel

13 Export : PDF

14 Upload To Web Server ( Optional Solution ) OR Stand Alone Working with Computer

15 RealTime Online Solution’s Network Diagram ( Optional Solution )

16 Upload To Web Server ( Optional Solution )

17 Dimension

18 Dimension

19 Gallery

20 LOGO “ Add your company slogan ”


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD. D-COUNTER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google