งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการ ข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การ เรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการ ข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การ เรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการ ข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การ เรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรม ฐานข้อมูล ที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Mysql, Oracle, SQL, Sever เป็นต้น โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้ ได้แก่

2 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง การ ใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม FoxPro ข้อมูล หรือรายงานที่อยู่ในไฟล์บน Dbase จะสามารถ ส่งไปประมวลผลใน โปรแกรม Word Processor ได้และแม้แต่ โปรแกรม Excel ก็สามารถอ่านไฟล์.DBF ที่ สร้างขึ้นโดยโปรแกรม Dbase ได้ด้วย 1. โปรแกรม Dbase

3 นับเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากใน ขณะนี้ โดยเฉพาะในระบบฐานข้อมูลขนาดเล็ก และขนาดกลาง สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ ต้องการจะเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล หลักจาก บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะ สามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใด ก็ได้ นอกจากนี้ Access ยังมีระบบความ ปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดรหัสผ่าน เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ ด้วย สำหรับโปรแกรม Access นี้จะกล่าวถึง วิธีการใช้เบื้องต้นโดยสังเขปไว้ในหน่วยถัดไป 2. โปรแกรม Access

4 เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งาน มากโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากใช้ง่ายทั้งวีธีการ เรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกต์ โปรแกรมขึ้นใช้ งาน โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กับ Dbase ได้ คำสั่ง และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน Dbase จะสามารถใช้ งานบน FoxPro ได้ 3. โปรแกรม FoxPro

5 Oracle หมายถึง Object- Relational Database Management System (ORDBMS) มี ความสามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Rational มีความสามารถโดดเด่นในด้านการ จัดการฐานข้อมูล มีความน่าเชื่อถือสูงสุด (reliable) และ เทคโนโลยี Rollback Segment ที่สามารถจัดการกับข้อมูลในกรณีที่เกิดการ ล้มเหลวของระบบ 4. โปรแกรม Oracle

6 เป็น RDBMS ระดับ Database Sever อีกตัว หนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุค ปัจจุบัน และถือเป็นซอฟแวร์ของ ไมโครซอฟต์ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี.NET เป็น เทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูล ออกมาใช้กับ Application ของ Windows หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น 5. โปรแกรม Microsoft SQL Server


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการ ข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การ เรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google