งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MICROSOFT WORD MicrosoftExcel MICROSOFTPOWERPOINT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MICROSOFT WORD MicrosoftExcel MICROSOFTPOWERPOINT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MICROSOFT WORD MicrosoftExcel MICROSOFTPOWERPOINT

2 ความหมายและ ความสำคัญ ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word

3 MICROSOFTPOWERPOINT Microsoft PowerPoint คืออะไร ความสามารถพื้นฐานของ PowerPoint

4 MicrosoftExcel สาระสำคัญ Excel คืออะไร คุณสมบัติที่สำคัญในโปรแกรม Excel

5 Microsoft Excel ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของ ตาราง ที่มีความสามารถในการคำนวณและสร้างกราฟ จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้พัฒนามาถึงรุ่นที่มี ชื่อเรียกว่า Microsoft Excel 2010 ที่พัฒนารูปลักษณ์ ของหน้าตาและการใช้งานโปรแกรมให้ดูง่าย โดยมีส่วน ติดต่อผู้ใช้ที่มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถใช้ งานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น MicrosoftExcel สาระสำคัญ

6 Excel คืออะไร MicrosoftExcel Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Speadsheet) หรือ โปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตาราง งาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตาราง ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจำ แต่ละช่อง ทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวก ต่อการคำนวณและการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัด ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

7 คุณสมบัติที่สำคัญในโปรแกรม Excel MicrosoftExcel 1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น รวมทั้งสูตรคำนวณด้านอื่น ๆ และจุดเด่นของการคำนวณคือผลลัพธ์ ของการคำนวณจะเปลี่ยนแปลงตาม เมื่ออินพุตที่นำมาเปลี่ยนค่า ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลา เปลี่ยนแปลงค่าผลการคำนวณใหม่ 2. ความสามารถด้านการใช้ฟังก์ชั่น นอกจากการป้อนสูตรคูณทางคณิตศาสตร์ แล้ว Excel ยังสามารถป้อนฟังก์ชั่นอื่น ๆ ได้อีก เช่น ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงินหรือการตัดสินใจ 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็น กราฟได้ทันที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น กราฟแท่ง แสดง ยอดขายแต่ละเดือด กราฟวงกลม แสดงส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น 4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพสีและรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและแยกแยะข้อมูลได้ง่าย ขึ้น 5. ความสามารถในการจัดเรียงลำดับ Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมา วิเคราะห์ได้ 6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและ รูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน 7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจเพื่อนำมาแสดงในโฮมเพจ

8 Microsoft PowerPoint คืออะไร โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การ ออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น MICROSOFTPOWERPOINT

9 MICROSOFTPOWERPOINT สำหรับ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก PowerPoint จะสร้างออกเป็น slide ย่อยๆ แต่ละ slide สามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อสร้าง ความน่าสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดให้ Presentation ของเรา นำเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละ slide ก่อนเริ่มต้นสร้าง Presentation ควรกำหนดรูปแบบของ Presentation ของเราก่อนว่า ต้องการให้แสดงออกในรูปแบบใด เช่น ต้องการให้ส่วนด้านบน แสดงเป็นชื่อหัวข้อ ด้านล่างเป็นชื่อบริษัท และฉากหลังให้แสดงเป็นสีน้ำเงิน เป็นต้น แต่ถ้ายังคิดไม่ออก สามารถเลือกรูปแบบจาก ตัวอย่าง Themes ( เวอร์ชั่นเก่าเรียกว่า Template) ความสามารถพื้นฐานของ PowerPoint

10 ความหมายและ ความสำคัญ MICROSOFT WORD โปรแกรมเวิร์ดเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารที่ได้รับความ นิยมอย่างมากได้แก่ Microsoft Word, Word Star และโปรแกรม Pladao Writer เป็นต้น โปรแกรมเวิร์ดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดที่ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นหนึ่งในชุด โปรแกรม Microsoft Office เพราะคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และครอบคลุมการ ใช้งานหลากหลาย โปรแกรม Microsoft Word ปัจจุบันนี้มาการผลิตออกเป็น รุ่นต่างๆ คือ Word 95, 97, 2000 และ XP ตามลำดับ

11 ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word MICROSOFT WORD MicrosoftWord เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภทของการพิมพ์ เอกสาร ซึ่งเรียกว่า “ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ” (Word Processor) ลักษณะของการใช้งานจะเหมาะสมกับการใช้พิมพ์ เอกสาร จดหมาย หรือตำรา โดยโปรแกรมจะมีคำสั่งและเครื่องมือ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ในการสร้างและตบแต่งเอกสารให้ดู สวยงามโดยเฉพาะในรุ่นใหม่ ๆ ยังสามารถสร้างเอกสารประเภทเว็บเพจ ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย Microsoft Word หรือเรียกสั้นๆ ว่า Word โปรแกรม สำหรับงานประมวลผลคำ ระบบภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ที่ทำงานบนวินโดวส์ ผลิตภัณฑ์บริษัทไมโครซอฟต์โดยมี ความสามารถต่างๆ ด้านการพิมพ์และประมวลผลคำ ใน ระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และความสามารถอื่นๆ ซึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt MICROSOFT WORD MicrosoftExcel MICROSOFTPOWERPOINT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google