งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำตัวอักษรขึ้นต้นด้วย ตัวใหญ่ นางสาว ลลิตา เจริญผล 15112099.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำตัวอักษรขึ้นต้นด้วย ตัวใหญ่ นางสาว ลลิตา เจริญผล 15112099."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำตัวอักษรขึ้นต้นด้วย ตัวใหญ่ นางสาว ลลิตา เจริญผล 15112099

2 มารู้จักกันก่อนนะ ในย่อหน้าแรกของ เอกสาร เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ตัวอักษรตัวแรก จะเน้น ตัวใหญ่ ให้ เป็นที่สะดุด

3 หลักการทำงาน 1. เปิดโปรแกรม 2. สร้างเอกสาร 3. การทำตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ เลือก แท็บแทรก ตัวอักษรขึ้นต้น ขนาดใหญ่ จะได้กล่องโต้ตอบตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ หล่น ในระยะขอบ และเมื่อเลือกแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนแบบ อักษร ตั้งจำนวนบรรทัดที่หล่น และตั้งระยะห่าง จากข้อความได้อีกด้วย

4 1. เปิดโปรแกรม 3.Microsoft office Power point 1.start 2.Microso ft office

5 2. สร้างเอกสาร สร้างเอกสารขึ้นมา โดย ขึ้นต้น ด้วยการย่อหน้า

6 3. การทำตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัว ใหญ่ 1. เลือกเมนู แทรก 2. ตัวอักษรขึ้นต้น ขนาดใหญ่ 3. ตัวเลือกตัวอักษรขึ้นต้น ขนาดใหญ่

7 จะได้กล่องโต้ตอบตัวอักษรขึ้นต้น ขนาดใหญ่ รูปแบบตัวอักษรขึ้นต้น ขนาดใหญ่ มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ 1. แบบหล่น 2. แบบในระยะขอบ

8 เมื่อเลือกรูปแบบ ตัวอักษรขึ้นต้น ขนาดใหญ่ที่ ต้องการได้แล้ว นักเรียนสามารถ ปรับ แต่งขนาด ตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร จำนวนบรรทัดที่ จะหล่น และ ระยะห่างจาก ข้อความ


ดาวน์โหลด ppt การทำตัวอักษรขึ้นต้นด้วย ตัวใหญ่ นางสาว ลลิตา เจริญผล 15112099.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google