งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างรายงานและ เอกสารอ้างอิง ด้วย Microsoft Word โดย.. อังคณา ปัญญา ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างรายงานและ เอกสารอ้างอิง ด้วย Microsoft Word โดย.. อังคณา ปัญญา ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างรายงานและ เอกสารอ้างอิง ด้วย Microsoft Word โดย.. อังคณา ปัญญา ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2 หัวข้ออบรม 8 สิงหาคม 2556 ◦ การจัดรูปแบบเอกสาร ◦ การแทรกและจัดการรูปภาพ ◦ การสร้างตาราง ◦ การแทรกและแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ 15 สิงหาคม 2556 ◦ การแทรกแผนภูมิ (Chart) ลงในเอกสาร ◦ การตรวจสอบและแก้ไขข้อความ ◦ การสร้างรายงานและเอกสารอ้างอิง

3  การจัดรูปแบบเอกสาร การบันทึกและจัดเก็บไฟล์ (Save File) การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) การกำหนดหัว / ท้ายกระดาษ (Header & Footer) การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (Font) การจัดการข้อความ การตั้งแท็บแบบต่างๆ (Tap) การแทรกสัญลักษณ์ (Symbol) การกำหนดหัวข้อ ◦ แบบเลขลำดับ / ตัวอักษร (Numbering) ◦ แบบสัญลักษณ์ (Bullets) การกำหนดคอลัมน์ (Column)

4  การสร้างตาราง การสร้างตารางแบบทั่วไป การสร้างตารางแบบ Excel การสร้างตารางด้วย Quick Table

5  การแทรกและแก้ไขแผนภูมิ (Chart) การแทรกแผนภูมิ การแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ การเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิ

6  การแทรกและจัดการ รูปภาพ การแทรกรูปภาพ (Clipart & Picture) การกำหนดการจัดวางรูปภาพร่วมกับ ข้อความ การปรับขนาดรูปภาพ การตัดภาพ (Crop) การปรับความสว่างและความคมชัดของ ภาพ การใส่ข้อความอธิบายใต้รูปภาพ

7  การตรวจสอบและแก้ไข ข้อความ การแก้ไขคำที่พิมพ์ผิด ◦ การค้นหาคำ (Find) ◦ การแทนที่คำ (Replace) การตรวจและแก้ไขคำที่สะกดผิด

8  การสร้างรายงานและ เอกสารอ้างอิง การกำหนดหัว / ท้ายกระดาษ (Header & Footer) การใส่เลขหน้า (Page Number) การใส่คำอธิบายใต้ภาพ การแทรกเชิงอรรถ (Footnote) การแทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง (Endnote) การสร้างสารบัญ (Table of Content) การสร้างสารบัญภาพ (Table of Figures) การสร้างดัชนี (Index) การสร้างที่คั่นหน้าเอกสาร (Bookmark)

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การสร้างรายงานและ เอกสารอ้างอิง ด้วย Microsoft Word โดย.. อังคณา ปัญญา ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google