งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ Burapha University Faculty of Informatics กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )

2 สมาชิก 1. นางสาวกฤติมา สุขสำราญ รหัสนิสิต 54160396
1. นางสาวกฤติมา สุขสำราญ รหัสนิสิต 2. นางสาวดลพร อรรธกรวรรธนะ รหัสนิสิต 3. นางสาววรัญญา โฉมศรี รหัสนิสิต

3 สารบัญ สรุปกระบวนการในการประกอบธุรกิจของตนเอง หนทางเริ่มต้นธุรกิจ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ เครื่องหมายรับรองในการประกอบธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจ กรอบการจัดทำแผนธุรกิจ

4 หนทางเริ่มต้นธุรกิจ สิ่งที่เรารัก และ มีถนัด เลือกให้เหมาะกับตัวเรา
การสร้างและค้นหาไอเดียธุรกิจที่เหมาะกับเรา สิ่งที่เรารัก และ มีถนัด เลือกให้เหมาะกับตัวเรา คิดให้แตกต่างจากธุรกิจที่พบเห็น มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้า

5 ทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และกล้าลงทุน มีความคิดเป็นของตัวเองและแตกต่างจากเรื่องเดิมๆ มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา โดยไม่ท้อถอยและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ มองเห็นโอกาสจากสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ เป็นคนที่ยอมรับและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

6 เครื่องหมายรับรองในการประกอบธุรกิจ
เครื่องหมายรับรอง DBD Registered โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดบนเว็บไซต์ของตนเป็นการยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบธุรกิจ

7 ทักษะทางธุรกิจ การจัดการทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน
บริหารจัดการบุคลากร วิเคราะห์ความต้องการและมองตลาดได้

8 กรอบการจัดทำแผนธุรกิจ
ชื่อธุรกิจของเราคืออะไร เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนรู้จัก แนวคิดธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง ของธุรกิจเรา โอกาสและอุปสรรค วางเป้าหมาย ทิศทางและความคาดหมายที่ต้องการไปให้ถึงในระยะสั่นและระยะยาว กลยุทธ์ ได้แก่แผนการตลาดวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต/กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย/สภาพการแข่งขันและคู่แข่งของกิจการ ดำเนินการตามแผน งบประมาณ

9 กรอบการจัดทำแผนธุรกิจ
8. พันธมิตรเครือข่ายธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นด้านการจัดหาวัตถุดิบ การขยายตลาด การบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางธุรกิจ 9. การควบคุมและประเมินผล 10. แผนรองรับความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน เช่นการขาดแคลนวัตถุดิบ การขัดข้องของบริการ สาธารณะ

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google