งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”
โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ดำเนินการ ฯลฯ
ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ดำเนินการ ฯลฯ

3 “ท่านเหนื่อยพอหรือยังกับการที่ต้องคอยเป็นกังวล”
“ความกังวลทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการประกอบธุรกิจใช่หรือไม่” “ความกังวลบั่นทอนความสามารถในการทำธุรกิจของท่านใช่หรือไม่” “ท่านจะประกอบธุรกิจได้สนุกขึ้นหรือไม่…ถ้าหมดกังวล” “ทำอย่างไรถึงจะหมดกังวล”

4 ความกังวลใจต่างๆ ของผู้ประกอบการส่งออก
กังวลใจกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กังวลใจในการประมาณการต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิต กังวลว่าจะขายสินค้าไม่ได้ กังวลใจในคุณภาพการผลิตไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แม้จะขายสินค้าได้..…แต่กังวลว่าจะไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ แม้จะขายสินค้าได้ตามราคาที่ต้องการ....แต่อัตราแลกเปลี่ยนกลับทำให้ผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง
“ความเสียหายอันเนื่องมาจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน”

6 การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
How ? ทำธุรกรรมด้านการซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

7 การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
When? ณ วันตัดสินใจรับคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

8 คุณมีเครื่องมือสำหรับช่วยติดตามดูแลความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ? “ตารางคำนวณฐานะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน” Forex Risk Position

9 ตารางคำนวณฐานะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Forex Risk Position) เป็นตารางที่มีไว้เพื่อช่วยผู้บริหาร ควบคุม ดูแล และติดตาม ฐานะความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวันของการประกอบธุรกิจ สร้างขึ้นจากแนวคิดในการสะท้อนถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจ กับวิธีการลงบันทึกรับรู้ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละกิจกรรม ความสามารถในการรู้ถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนหรือตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น

10 ติดต่อรับ CD “Forex Risk Position” ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google