งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pro/Desktop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pro/Desktop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pro/Desktop

2 โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร

3 จุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP
โปรแกรม Pro/DESKTOP ง่ายต่อการใช้งานพอสมควร และสามารถฝึกทักษะด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP ได้ศึกษาและฝึกทักษะให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญก็จะสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ไปใช้ในการออกแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถแสดงภาพฉายของชิ้นงานให้ด้วย ซึ่งผู้สร้างชิ้นงานไม่ต้องเขียนภาพฉายอีกนอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบ Model ที่แสดงภาพการเคลื่อนไหว หรือลักษณะการใช้งานของModel นั้น ๆ ได้ด้วย

4 ความสามารถของโปรแกรม Pro/Desktop
1. การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน 2. การทำรูปทรง 3 มิติ ต่าง ๆ 3. การออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 5. การออกแบบชิ้นงาน Animation 6. การจัดทำภาพฉาย ( Projection )

5

6

7 เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ

8 เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ

9 เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ

10 เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ

11 เริ่มต้นใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

12 ข้อแนะนำเบื้องต้น ด้าน : View Workplane = ฐานส่วนพื้นที่รองรับวัสดุ
ฐานล่าง (base) ฐานหน้า (frontal) ฐานข้าง (lateral)

13 เริ่มต้นใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP
การเปิดชิ้นงานใหม่ : New Design คลิกเมาส์ที่ (New Design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่ ปรับหน้าต่างให้ใหญ่ที่สุด

14 คลิก เพื่อแสดงให้เห็น Workplanes ทั้ง 3 ด้าน ที่อยู่ใน Pro/DESKTOP
Lateral Workplane จะแสดงให้เห็นด้านข้างของงาน Base Workplane จะมีกรอบโครงร่าง ที่เรียกว่า Initial ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นแสดงให้เห็นด้านบนของงาน Frontal Workplane จะแสดงให้เห็นด้านหน้าของงาน

15 การเลือกทำงานใน Workplane อื่น ให้คลิกที่เส้นกรอบของ Workplane โดยเส้นกรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดง > คลิกขวา ที่เมนูเลือก New Sketch หรือไปที่ Workplane > New Sketch ให้คลิกที่เส้นกรอบของ Workplane จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดง คลิกขวา เลือก New sketch

16 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงดิสก์
การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในดิสก์อื่น สามารถทำได้เหมือนปกติ เมื่อจัดเก็บแฟ้มหลัก จะจัดเก็บเฉพาะส่วนที่เชื่อมโยงกับไฟล์ย่อย ทำให้ไฟล์ที่จัดเก็บเล็กคล้ายกับ

17 การแก้ไขและปรับเปลี่ยน Features
Features สามารถแก้ไขและเปลี่ยนข้อผิดพลาดจากการกำหนดค่าที่ผิดได้โดย - ที่เมนู Browser เลือก Features

18 - คลิกขวาที่ Feature > เลือกRedefine จากเมนู
แก้ไขแล้ว > OK คลิก (Update Icon) ทุกครั้งที่มีการแก้ไข

19 แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt Pro/Desktop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google