งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla!
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 Joomla คืออะไร? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา(Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ Content Management System หรือ CMS คือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา CMS ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เรียกงานทางด้านเว็บไซต์จึงเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

3 ประโยชน์ของ CMS ควบคุมรูปแบบของเว็บไซต์ได้ดี (ฟอนต์ สไตล์ การจัดวางเลย์เอาต์) อัปเดตเว็บไซต์ได้จากทุก ๆ ที่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML และ Script รองรับการทำงานจากผู้ใช้งานหลายคนได้พร้อม ๆ กัน

4 ตัวอย่างของโปรแกรม CMS
Joomla Moodle Drupal Wordpress phpBB

5 ทำไมต้องเป็น Joomla! ฟรี , ติดตั้งง่าย ควบคุมหน้าตาเว็บด้วย Template
สร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่าย รองรับกับการทำงานหลายๆ คนพร้อม ๆ กันได้ เสถียร ปลอดภัย อัปเดตได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องยึดติดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ มีสังคมออนไลน์ที่มีข้อมูลช่วยเหลือจำนวนมาก มีผู้พัฒนาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมเสริมที่หลากหลาย

6 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla

7

8 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla

9

10 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla

11 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla

12 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla

13 ทำความเข้าใจกับ Joomla
Joomla ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL การที่จะใช้งานได้นั้นจำเป็นต้องมี web server (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต) ซึ่งต้องรองรับการทำงานของ PHP และ MySQL

14 ความต้องการของระบบ ระบบปฏิบัติการ Windows XP โปรแกรม Joomla
โปรแกรม Appserv

15 การจัดการเนื้อหา Content Manager
Section หมวดหมู่บทความ Category ประเภทบทความ Article บทความ

16 การจัดการเนื้อหา Content Manager
Section Category Article1 Article2 Article

17 การจัดการเนื้อหา Content Manager
เอกสารประกอบการสอน วิชาที่ 1 เอกสาร1 เอกสาร2 วิชาที่ 2

18 ทำความเข้าใจกับ Joomla Extension
Joomla Extension คือ ซอฟแวร์ที่นำมาติดตั้งเพื่อขยายความสามารถของ Joomla เพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ โมดูล (Module) เป็นส่วนประกอบที่ใช้สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ เปรียบเสมือนเป็นกล่องแต่ละกล่องที่สามารถแสดงผลติดต่อกับผู้ชมได้ โดยจะต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่จะแสดงผลว่าวางที่ใดของเว็บไซต์ คอมโพเนนต์ (Component) เป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากกว่าโมดูล สามารถปรับแต่งการทำงานได้อย่าละเอียด สร้างลิงค์เชื่อมโยงจากเมนูได้โดยตรง ในขณะที่โมดูลไม่สามารทำได้ และในหน้าเว็บหน้าหนึ่งสามารถแสดงคอมโพเนนต์ได้เพียงคอมโนเนนต์เดียวต่อหน้า

19 ทำความเข้าใจกับ Joomla Extension
ปลั๊กอิน (Plugin) เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการติดต่อระหว่างผู้ชมหรือผู้ดูแลเว็บกับ Joomla ตัวอย่างปลั๊กอิน เช่น Editor-TinyMCE ซึ่งเป็นอิดิเตอร์ที่ใช้งานปัจจุบัน หากไม่มีการใช้ปลั๊กอิน โค้ด HTML จะถูกแสดงออกมาบนหน้าเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google