งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล
โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล เชาวน์ ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

2 กระบวนการเผยแพร่โครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล
คณะ/นักวิจัย คณะหรือนักวิจัยส่งผลงานหรือโครงการ เป็นเอกสารเข้าสู่คณะเพื่อตรวจสอบและประเมิณผล คณะกรรมการ คณะกรรมการเผยแพร่งานวิจัยทำการตรวจสอบเอกสาร ทีมแอพพลิเคชั่น ทีมผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น นำเอกสารและโครงการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและนำเสนอผ่านแอปพลิเคชั่น

3 ระบบฐานข้อมูล

4 แอปพลิเคชัน - หน้าหลัก

5 แอปพลิเคชัน – เมนูด้านข้าง หน้าโครงการ

6 แอปพลิเคชัน – ข่าว และโครงการวิจัย

7 แอปพลิเคชัน - รายละเอียดในโครงการวิจัย

8 แอปพลิเคชัน - แผนที่และภาพข่าว

9 แผนการดำเนินงานต่อไป
คณะ หรือนักวิจัยคัดเลือกโครงการที่ต้องการนำเสนอ คณะกรรมการวิจัยระดับคณะ ตรวจสอบเอกสาร คณะหรือนักวิจัย บันทึกรายการโครงการลงในระบบ คณะกรรมการกลางตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอโครงการผ่านระบบ

10 Future Works ปรับปรุง ระบบเว็บแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงาน ปรับปรุง ระบบเว็บแอปพลิเคชันให้ มีฟังก์ชันตรงกับระบบแอปพลิเคชัน เพิ่ม ความสามารถในการโต้ตอบผ่านแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน ปรับปรุง แนวทางการนำเสนอโครงการต่างๆ ทั้งผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชันและ แอปพลิเคชัน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ แอพพลิเคชั่น 1 คณะ 1 โมเดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google