งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/04/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/04/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร Email : jirawat@book.co.th ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/04/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด

2 Annual Reviews จัดพิมพ์บท วิจารณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำตั้งแต่ปี 1932 เน้นที่ 34 สาขาวิชาหลักใน สาขา Biomedical, Physical, Social Sciences Annual Reviews เป็นองค์กร ที่ไม่หวังผลกำไร มีภารกิจ และ จุดมุ่งหมายคือเผยแพร่ และ สนับสนุนสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อ ประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ Introduction

3 เลือกสืบค้นแบบ Browse Publications Home page เลือกสืบค้นแบบ Search Publications

4 Browse เลือกเรื่องที่สนใจ

5 Browse เลือกฉบับที่ต้องการ

6 Browse เลือกแสดงเนื้อหาภายใน

7 Search

8 1. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น2. ระบุเขตข้อมูล3. ระบุชื่อผู้แต่ง 4. เลือกวารสาร 5. ระบุช่วงเวลา6. คลิก search Advanced Search 6 1 3 2 4 5

9 เลือกรายการที่ต้องการ รายการผลลัพธ์ทั้งหมดที่สืบค้นได้ Search Results จำแนกผลลัพธ์ตามกลุ่มสาขาวิชา

10 เรียกดูเอกสารฉบับเต็ม เรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ่ายโอนเข้าสู่โปรแกรม จัดการทางบรรณานุกรม Abstract

11 Full Text HTML

12 Full Text PDF คลิกเพื่อสั่งพิมพ์หรือบันทึก

13 คลิกเพื่อสมัครบริการ Register

14 Register

15 Register กรอกรายละเอียดต่างๆ สำหรับการลงทะเบียน

16 Profile

17


ดาวน์โหลด ppt Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/04/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google