งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
ข่าวเผยแพร่ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ข่าว น.ส.พ. วิทยุ กิจกรรมอื่นๆ เว็บไซต์

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2555 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
รวม โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 32 320 363 105 1,219 1,128 657 3,824 หมายเหตุ : จากการเผยแพร่สื่อวิทยุทั้งหลักและชุมชน มีการจัด รายการหมอทาง 191 ครั้ง

3 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2555
รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,429 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ,824 ครั้ง

4 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนมิถุนายน 2555
วิทยุ โทรทัศน์ อื่นๆ 0.83 8.37 9.49 17.18 2.75 31.88 29.50

5 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงานภายในกรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนมิถุนายน - ส่วนกลาง : 1. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 64 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่ที่สุด) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 51 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 3. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 44 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช.ที่ 9 จำนวน 392 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 2. สทช.ที่ 5 จำนวน 354 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด) 3. สทช.ที่ 8 จำนวน ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด)


ดาวน์โหลด ppt ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google