งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/05/50 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/05/50 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร Email : jirawat@book.co.th ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/05/50 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด

2 Annual Reviews จัดพิมพ์บท วิจารณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำตั้งแต่ปี 1932 เน้นที่ 30 สาขาวิชาหลักใน สาขา Biomedical, Physical, Social Sciences Annual Reviews เป็นองค์กร ที่ไม่หวังผลกำไร มีภารกิจ และ จุดมุ่งหมายคือเผยแพร่ และ สนับสนุนสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อ ประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ Introduction

3 Home page เลือกสืบค้นแบบ Browse Publications เลือกสืบค้นแบบ Search Publications

4 Browse เลือกเรื่องที่สนใจ

5 Browse เลือกฉบับที่ต้องการ

6 Browse เลือกแสดงเนื้อหาภายใน

7 Search

8 Advanced Search 1 2 3 4 5 6 1. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น2. ระบุเขตข้อมูล3. ระบุชื่อผู้แต่ง 4. เลือกวารสาร 5. ระบุช่วงเวลา6. คลิก search

9 Search Results ผลลัพธ์ทั้งหมดรายการที่สืบค้น เลือกรายการที่ต้องการ จำแนกจำนวนผลลัพธ์ตามสาขา

10 Abstract เรียกดูเอกสารฉบับเต็ม เรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ่ายโอนเข้าสู่โปรแกรมจัดการ ทางบรรณานุกรม

11 Full Text HTML

12 Full Text PDF คลิกเพื่อสั่งพิมพ์หรือบันทึก

13 CrossRef Search เลือก CrossRef Search

14 CrossRef Search ระบุคำค้น แล้วคลิก Search

15 CrossRef Search-Results เลือกรายการที่ต้องการ

16 Register คลิกเพื่อสมัครบริการ

17 Register

18 Register กรอกรายละเอียดต่างๆ สำหรับการลงทะเบียน

19 Profile

20


ดาวน์โหลด ppt Annual Reviews โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/05/50 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บ. บุ๊ค โปรโมชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google