งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา
โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 1 ทศวรรษ “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ “ สร้างโอกาส แรงบันดาลใจ และ อนาคต ด้วยการศึกษา ให้เยาวชนที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับสูง เพราะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเรียน ด้วยทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ตามศักยภาพของนักเรียนทุน จากการริเริ่ม เมื่อปี 2545 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯ ในขณะนั้น โครงการได้เริ่มต้นขึ้นในปีการศึกษา จำนวน 3 ทุน จากผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตต้นกล้าคุณภาพ ให้เติบโตเป็นต้นไม้ ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนคุณภาพของสังคม ทั้งนี้หาดทิพย์ได้ ร่วมอุปถัมภ์ จำนวน 2 ทุน ภายใต้ ชื่อ กองทุน ร้อยตรี ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล และ กองทุนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ปี รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 741,000 ปัจจุบันมีทั้งหมด 84 ทุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นต้นไม้ที่พร้อมจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ และเป็นผู้ให้โอกาสแก่ต้นกล้าต้นต่อไป 4 รุ่น จำนวน 8 คน 9 มีนาคม นักเรียนทุน “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ “ได้แสดงมุทิตาคารวะ ต่อ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ผู้ริเริ่ม และ คณะผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา ในกิจกรรม “มุทิตาคารวะ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558” ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . piyamat/*

2 คณะผู้อุปถัมภ์ทุน ครู อาจารย์ และ นักเรียนทุน
รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล ประธานคณะทำงานโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ คณะผู้อุปถัมภ์ทุน ครู อาจารย์ และ นักเรียนทุน piyamat/*

3 นักเรียนทุน แสดงมุทิตาคารวะ ต่อ ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา
นักเรียนทุนปัจจุบัน จำนวน 76 คน ระดับมัธยมปลาย จำนวน 48 คน ระดับอุดมศึกษา จำนวน 28 คน นักเรียนทุนที่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 4 รุ่น 8 คน piyamat/*

4 ท่านกรรมการ ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และ
“ ....คุณสมบัติของนักเรียนทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ ไม่ต้องเรียนดีมาก แต่ให้ตั้งใจเรียนจริงๆ เรียนได้ เมื่อสำเร็จให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และ เมื่อมีโอกาสก็ให้เผื่อแผ่ให้กับรุ่นน้อง ที่ไม่มีทุนให้ได้มีทุนบ้าง อย่าลืมว่าเราเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาก่อน... ” ท่านกรรมการ ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และ ผู้ริเริ่มกล่าวให้ โอวาท แก่นักศึกษาทุน ... piyamat/*

5 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษา ผ่านนายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล ประธานคณะทำงานโครงการทุนต้นกล้าฯ และ มอบต่อให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมรับมอบโล่แสดงความขอบคุณจากโครงการฯ piyamat/*

6 ตัวแทน นักเรียนทุน กล่าวขอบคุณ
นางสาว รอกียา นิมมาน และ นางสาวอารุโนะ แยะฮะ ตัวแทน นักเรียนทุน ปัจจุบัน นายณรงค์ศักดิ์ สืบสาน อาชีพ เภสัชกร ตัวแทน นักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษา piyamat/*

7 คณะทำงานโครงการทุนต้นกล้า ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับ นักเรียนทุน คณะอาจารย์
piyamat/*

8 “....มันมีแรงผลักดันว่า ในเมื่อเราได้โอกาสนั้นแล้ว เราต้องใช้โอกาสที่ได้มาทำให้ดีที่สุด เพราะโอกาสอย่างนี้หลายคนก็ยังขาด หลายคนยังต้องการโอกาสที่จะเรียนหนังสือ วันข้างหน้า หนูจะต้องเป็นผู้ให้ เหมือนที่ท่านให้กับหนูและคนอื่นๆค่ะ .... ” นางสาว นวพร (ผักบุ้ง) แก้วแก่นจันทร์ นักเรียนทุนในความอุปถัมภ์ของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ สำเร็จการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพัฒนาการเกษตร เกียรตินิยม อันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง พนักงานสิ่งแวดล้อม แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) piyamat/*


ดาวน์โหลด ppt งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google