งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมงานในวาระที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมงานในวาระที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมงานในวาระที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์ ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 24 กันยายน 2557 ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมงานในวาระที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์ ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 24 กันยายน 2557 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุน การดำเนินการหอ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้าง อาคารหอประวัติ พื้นที่ทางเดิน ทางเท้ารอบสนามหญ้า รวมทั้งเครื่องปรับอากาศใน สำนักงาน เป็นมูลคาทั้งสิ้น 535,309 บาท โดย คุณพรณีย์ กันทรากร ผู้จัดการฝ่าย กิจกรรมพิเศษอาวุโส เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินให้กับ อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการสำนักหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมออกบูธงานเกษตรภาคใต้ 57’ และเปิดโอกาสให้ เยาวชนแสดงความสามารถกับโครงการ Sprite Music Contest 2014 ครั้งที่ 10 โดยทีม Montera วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการคว้าแชมป์ไปครอง วันที่ 8-17 สิงหาคม.57 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมออกบูธงานเกษตรภาคใต้ 57’ และเปิดโอกาสให้ เยาวชนแสดงความสามารถกับโครงการ Sprite Music Contest 2014 ครั้งที่ 10 โดยทีม Montera วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการคว้าแชมป์ไปครอง วันที่ 8-17 สิงหาคม.57 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 สืบสานประเพณีแห่หมรับ เดือนสิบ จ. นครศรีธรรมราช 22 กันยายน 2557 สืบสานประเพณีแห่หมรับ เดือนสิบ จ. นครศรีธรรมราช 22 กันยายน 2557

3 จัดกิจกรรม FIFAWorldCup2014 “ โค้ก Go for Goal !!! !!! ” 13 กรกฎาคม 57 ณ บริเวณลานห้างไดอาน่า จัดกิจกรรม FIFAWorldCup2014 “ โค้ก Go for Goal !!! !!! ” 13 กรกฎาคม 57 ณ บริเวณลานห้างไดอาน่า กิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อ สันติภาพ ณ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ วันที่ 21 กันยายน 25 57 กิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อ สันติภาพ ณ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ วันที่ 21 กันยายน 25 57 งานมหกรรมส่งเสริม สุขภาพ “ เดิน วิ่ง ปั่น ” ณ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ 13 กันยายน 2557 งานมหกรรมส่งเสริม สุขภาพ “ เดิน วิ่ง ปั่น ” ณ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ 13 กันยายน 2557 ส่งเสริมการออก กำลังกาย งานกีฬาโรงเรียน บ้านปลายคลอง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ ธานี วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ส่งเสริมการออก กำลังกาย งานกีฬาโรงเรียน บ้านปลายคลอง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ ธานี วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557

4 ประเพณีการแข่งเรือยาว อาทิเช่น งานประเพณี “ แข่งเรือยาว ” ขึ้นโขนชิงธง หัววังพนังตัก จ. ชุมพร วันที่ 18-21 กันยายน 2557 งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ณ แม่น้ำหลังสวน อ. หลังสวน วันที่ 8-12 ตุลาคม 2557 งานประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียว ณ ริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง จ. นครศรีฯ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2557 การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 25 57 ประเพณีการแข่งเรือยาว อาทิเช่น งานประเพณี “ แข่งเรือยาว ” ขึ้นโขนชิงธง หัววังพนังตัก จ. ชุมพร วันที่ 18-21 กันยายน 2557 งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ณ แม่น้ำหลังสวน อ. หลังสวน วันที่ 8-12 ตุลาคม 2557 งานประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียว ณ ริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง จ. นครศรีฯ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2557 การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 25 57 บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) เป็น ประธานทอดกฐิน โดยพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฏร์ธานี วันที่ 17 ตุลาคม 57 บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) เป็น ประธานทอดกฐิน โดยพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฏร์ธานี วันที่ 17 ตุลาคม 57


ดาวน์โหลด ppt ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมงานในวาระที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google