งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มประวัติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มประวัติบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มประวัติบุคคล
(รปภ.๑)

2 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)

3 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 1. เข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกการข่าว 2. คลิก แบบฟอร์ม รปภ.

4 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 3. คลิกดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มประวัติบุคคล(รปภ.๑) 3.1 คลิกขวา เลือก Save target as… 3.2 ปรากฏหน้าต่าง ระบุตำแหน่งเก็บงาน ตั้งชื่อไฟล์งาน กด บันทึก (Save)

5 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรแกรม Foxit Reader 4. คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit Reader

6 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรแกรม Foxit Reader 4. คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit Reader 4.1 ปรากฎเว็ปไซต์ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม 4.2 คลิก Download Latest Version 4.3 ติดตั้งโปรแกรม ตามขั้นตอน

7 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5. เปิดโปรแกรม Foxit Reader ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

8 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน
แบบคำขอทำป้ายแสดงตน ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5.1 คลิก File > Open ไปยังตำแหน่งไฟล์ รปภ.๑ ที่บันทึกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

9 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5.2 ปรากฏไฟล์งาน

10 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5.3 คลิก Typewriter 5.4 นำเคอร์เซอร์ไปวางยัง พื้นที่ที่ต้องการพิมพ์ข้อมูล

11 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5.5 สังเกตที่มุมบนซ้ายมือ แถบเครื่องมือ ตัวอักษร ต้องเป็น TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 เท่านั้น* ตัวเลขสามารถพิมพ์แบบ เลขไทย หรือเลขอารบิก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

12 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5.6 คลิก Image Annotation

13 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5.7 หลังจากคลิก Image Annotation> คลิกเมาส์ซ้ายครอบพื้นที่สี่เหลี่ยม (ติดรูปถ่าย) จะปรากฏหน้าต่าง Add Image 5.8 คลิก Browse… เลือกภาพที่ต้องการ>OK

14 วิธีการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑)
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติบุคคล (รปภ.๑) 5.9 หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย > คลิก File > Save As พิมพ์ชื่อไฟล์และบันทึก ใน Drive ที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มประวัติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google