งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop

2 Adobe Photoshop มีคุณสมบัติอย่างไร?
ดัดแปลงภาพ แก้ไขภาพถ่ายที่บกพร่องหรือมีตำหนิ สร้างภาพกราฟิก ตกแต่งภาพ ใส่ Effect พิเศษให้ภาพ

3 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง?
1 2 4 3 5 6 7

4 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
1. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) แถบชื่อโปรแกรม รูปแบบของไตเติ้ลบาร์ (Format Title Bar) ชื่อโปรแกรม – มุมมอง (ชื่อเลเยอร์ , โหมดสี)]

5 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
2. เมนูบาร์ (Menu Bar) แถบคำสั่งต่างๆ File เป็นคำสั่งการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ Edit เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการปรับแต่งต่างๆ Image เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการปรับภาพ Layer เป็นคำสั่งปรับแต่งภาพแต่ละเลเยอร์

6 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
2. เมนูบาร์ (Menu Bar) (ต่อ) Select เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เลือก Filter เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการตกแต่งภาพ View รวบรวมคำสั่งในการกำหนดมุมมอง Window เก็บคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการหน้าต่าง Help จัดเก็บคำสั่งการแนะนำการใช้โปรแกรม

7 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
3. กล่องเครื่องมือ (Tool Box) Adobe Online กลุ่มคำสั่ง Selection กลุ่มคำสั่งแก้ไขเกี่ยวกับการใช้งานสีและการตกแต่ง กลุ่มคำสั่งวาดภาพ และตัวอักษร กลุ่มคำสั่งมองภาพแบบต่างๆ กลุ่มคำสั่งการเลือกสี สลับการทำงานระหว่าง Photoshop กับ Image Reader กลุ่มคำสั่งการแสดงหน้าจอ

8 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
4. ออปชั่นบาร์ (Option Bar) ออปชั่นบาร์ คือ แถบสำหรับปรับแต่งคุณสมบัติของเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้

9 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
5. พาเล็ต (Palette) ใช้ย่อขยายการแสดงผลขนาดไฟล์ภาพ การเลือกปรับสีไฟล์ภาพ การบันทึกค่าการทำงานต่างๆ กับไฟล์ภาพ การซ่อนหรือแสดงภาพแต่ละชั้น

10 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
6. หน้ากระดาษและหน้าต่างภาพ (Canvas) หน้ากระดาษ คือ พื้นที่สำหรับใช้ตกแต่งหรือแก้ไขภาพ ส่วนหน้าต่างภาพ คือกรอบภายนอกใช้สำหรับควบคุมหน้าต่างภาพ

11 Adobe Photoshop มีส่วนประกอบอะไรบ้าง? (ต่อ)
7. แถบสถานะ (Status Bar) แถบสถานะ คือ แถบแสดงสถานะเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของการย่อ – ขยายขนาดของรูปภาพ รวมทั้งยังอธิบายการทำงานของเครื่องมือที่กำลังเลือกใช้งาน ซึ่งแถบสถานะสามารถเลือกแสดงได้หลายแบบ


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google