งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 เมษายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลง วันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง การเรียกเก็บอัตรา ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การใช้บริการเรือลากจูง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ดังนี้  2.1 ท่าเรือกรุงเทพ  2.1.1 เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 717 บาท ต่อชั่วโมง  2.1.2 เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,620 บาทต่อชั่วโมง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2.2 ท่าเรือแหลมฉบัง 2,112 บาทต่อชั่วโมง  อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามข้อ 2 กรณีเศษ ของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาที และหาก เกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง  การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตรา ค่าธรรมเนียมทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม ของทุกปี ใช้ผลต่าง น้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่าน มาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ. ศ. 2543 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณ อัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า ร้อยละ 5

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google