งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศ ไทย ลงวันที่ ๗ กันยายน 2553 เรื่องการ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง  2. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือ ลากจูง ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มี ผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  3. การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวน อัตราค่าธรรมเนียมทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของ ทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซล ของบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ระหว่าง ราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ. ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการ คำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการ เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5 สรุปสาระสำคัญ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ท่าเรือกรุงเทพ 1. เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 650 บาท / ชั่วโมง 2. เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,471 บาท / ชั่วโมง "  ท่าเรือแหลมฉบัง 1,917 บาท / ชั่วโมง  เศษของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาที และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดหนึ่งชั่วโมง

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google