งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของรถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของรถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของรถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทาง บก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของรถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ. ศ. 2553  2. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่ รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ระบบไอเสียของรถจักรยานยนต์ที่มีท่อ ไอเสียเป็นอุปกรณ์ระบายไอเสีย ต้องมี วัสดุที่ยึดติดแน่นในตำแหน่งที่สามารถ ป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียได้อย่าง ปลอดภัย  2. ไม่ให้ใช้บังคับแก่รถจักรยานยนต์ที่ นำมาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วน บุคคล หรือที่นำมาจดทะเบียนเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะและมีท่อไอเสีย ต่ำกว่าที่พักเท้าที่ได้ผลิต หรือนำเข้าก่อน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของรถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google