งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือ กรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง 2. การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตรา ค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 ( การนำไปปฏิบัติ และสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ) ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของ ทุกปี

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือ กรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ดังนี้ 1.1 ท่าเรือกรุงเทพ 1.1.1 เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 717 บาท / ชั่วโมง 1.1.2 เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,620 บาท / ชั่วโมง 1.2 ท่าเรือแหลมฉบัง 2,112 บาท / ชั่วโมง  2. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามข้อ 1 กรณีเศษ ของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาทีและหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิด 1 ชั่วโมง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการเรือลากจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google