งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management Plus เป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านวิชาการ เป็นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ ครอบคลุม สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management Plus เป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านวิชาการ เป็นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ ครอบคลุม สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management Plus เป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านวิชาการ เป็นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ ครอบคลุม สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การ จัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้และสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การตลาด การศึกษาองค์กร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งหมด เป็นแหล่งข้อมูล ที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงาน ธุรกิจ หรือ การศึกษาวารสารออนไลน์จำนวนมากกว่า 200 ชื่อเรื่องซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนวารสารเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็น วารสารฉบับเต็มทั้งหมด (22 Thompson ISI ranked) ตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปีปัจจุบัน และให้บริการสาระสังเขป ย้อนหลังจนถึงปี 1989 สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ มากกว่า 120,000 รายการ http://www.emeraldinsight.com/

2 วิธีการสืบค้น 1. Quick Search : การสืบค้นอย่างง่าย โดยใส่คำ หรือวลีเพื่อค้นหา 2. Advance Search : การสืบค้นขั้นสูง สามารถ จำกัดผลการสืบค้นให้แคบด้วยแถบ เครื่องมือ การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ หรือเนื้อหาที่ ต้องการในการสืบค้น 3. Browse Search : การสืบค้นแบบไล่เรียงลำดับ อักษร A-Z แบ่งออกเป็น 3.1 Journal & Books : การสืบค้นวารสารและ หนังสือชุดแบบไล่เรียงตามลำดับอักษร A-Z 3.2 Bibliographic Databases: รายการ บรรณานุกรมไล่เรียงตามลำดับอักษร A-Z 4. Search Result : ผลการสืบค้น

3 หน้าจอสืบค้น 1 2 3 1. Quick Search2. Advance Search 3. Browse Search

4 1. Quick Search Quick Search : การสืบค้นอย่างง่าย 1. เลือกชื่อวารสารจาก Latest journal issues table contents : โดยรายชื่อวารสารจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z 2. เลือกชื่อหนังสือจาก Book series table of contents : โดย รายชื่อหนังสือจัดเรียงตามลำดับอักษร A-Z เช่นกัน 1. คลิกเลือกชื่อ วารสารที่ต้องการ 2. คลิกเลือกชื่อหนังสือ ชุดที่ต้องการ คลิก Go

5 1. Quick Search ใส่ชื่อ เรื่อง ให้ Abstract และ สามารถดูข้อมูลใน รูปแบบ HTML และ PDF file ได้ ให้ข้อมูลวารสาร เช่น เลข ISSN, Volume, Issue, Published

6 2. Advance Search 1. ใส่คำค้นที่ ต้องการ 3. เลือกการ เชื่อมข้อมูล 2. เลือก ประเภท 4. เลือกจำกัดผลการสืบค้น ปีที่ต้องการ 5.Sea rch Advance Search : การสืบค้นขั้นสูง เป็นการจำกัดผลการ สืบค้นให้แคบลงด้วยตัวเลือกต่างๆ

7 2. Advance Search ให้ข้อมูลของหนังสือ คลิกที่ Preview เพื่อดู Abstract แบบย่อ Find it TU-Libs เพื่อลิงค์ ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Full Text ที่ห้องสมุดบอกรับ ให้ข้อมูลของวารสาร คลิกที่ Preview เพื่อดู Abstract แบบย่อ ดูข้อมูลแบบ HTML และ PDF file Related items ลิงค์ ไปสู่หัวข้ออื่นๆ เลือกประเภทการสืบค้น เฉพาะอื่นๆ ใส่คำ สืบค้นอื่นๆ

8 3. Browse Search Browse Search : การสืบค้นโดยเอกสาร จะเรียงตามลำดับ ตัวอักษรของหัวเรื่องและชื่อเรื่อง 3.1 Journal & Books : การสืบค้นวารสารและหนังสือชุด แบบไล่เรียงตามลำดับอักษร A-Z 2. เลือกข้อมูลที่ต้องการจาก ชื่อเรื่อง จากนั้นเลือก Volume /Issue เพื่อดูเนื้อหาภายใน 1. เลือกตัวอักษร By title หรือ By Subject

9 3. Browse Search 3.2 Bibliographic Databases: รายการบรรณานุกรมไล่ เรียงตามลำดับอักษร A-Z 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ จากรายการ 3. เลือกดู Content ตามปี พ. ศ. 2. เลือก Subject

10 4. Search Result : PDF file PDF file : หน้าจอผลการสืบค้น ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับ เต็ม ในรูปแบบ PDF file สามารถ Save หรือ Print ได้

11 4. Search Result : HTML Text HTML: หน้าจอผลการสืบค้น ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ HTML สามารถ Save หรือ Print ได้


ดาวน์โหลด ppt Management Plus เป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านวิชาการ เป็นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ ครอบคลุม สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google