งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 1 3 4 สืบค้นแบบ Basic Search เลือกภาษา Platform รายการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อื่นๆ บัญชีผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 1 3 4 สืบค้นแบบ Basic Search เลือกภาษา Platform รายการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อื่นๆ บัญชีผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 2 1 3 4 สืบค้นแบบ Basic Search เลือกภาษา Platform รายการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อื่นๆ บัญชีผู้ใช้

6 ห้องสมุดที่เป็นสมาชิกของ OCLC สมาชิกของ OCLC ในประเทศไทย

7

8

9

10 ปรากฏรายการที่ มก. มีให้บริการ

11 1. คลิกที่ชื่อเรื่องหนังสือ 2. ระบุข้อมูลที่เป็นชื่อห้องสมุดที่มีหนังสือรายการนั้นๆ

12 ปรากฏรายการที่ มก. มีให้บริการ

13 1. คลิกที่ View Now จะปรากฏรายการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ให้บริการ 2. คลิกที่ View Full Text เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม

14 หากคลิก View Now ไม่ปรากฏลิ้งค์ ให้คลิกที่ ชื่อเรื่อง

15 1. คลิกแถบเมนู Show all link 1. คลิกแถบเมนู Show all link 2. คลิกลิ้งค์ที่ปรากฏ 2. คลิกลิ้งค์ที่ปรากฏ 1 2

16 1 1. คลิกแถบเมนู Cite/ Export

17 1 2

18

19


ดาวน์โหลด ppt 2 1 3 4 สืบค้นแบบ Basic Search เลือกภาษา Platform รายการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อื่นๆ บัญชีผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google