งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/05/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/05/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/05/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล

2 Credo Reference เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ หนังสืออ้างอิงออนไลน์จำนวน 150 รายชื่อจาก สำนักพิมพ์ชั้นนำของโลกกว่า 50 แห่ง เนื้อหา ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ art, bilinguals, biography, business, conversions, dictionaries, encyclopedias, food, geography, history, language law, literature, medicine, music, philosophy & psychology, quotations, religion, science, social sciences, technology Introduction

3 The best books from a range of publishers

4  Browse Topics  Basic Search  Advanced Search  Concept Map Search Method

5 Home เลือกวิธีการสืบค้น

6 Browse Topics 1. เลือกไล่เรียงหนังสือทั้งหมด 2. หรือ เลือกไล่เรียงตามหัวเรื่อง 1 2

7 1. เลือกชื่อหนังสือที่ต้องการ หรือ 2. ใส่คำค้นเพื่อสืบค้น 1 2 Browse Topics

8 เลือกไล่เรียงตามลำดับตัวอักษรของอักษรเริ่มต้น Browse Topics

9 เลือกรายการที่ต้องการ Browse Topics

10 Basic Search 1. พิมพ์คำค้น2. คลิก Search 12

11 Advanced Search 1 2 3 4 5 1. เลือกเขตข้อมูล 2. เลือกพิมพ์คำค้นตามรูปแบบที่ต้องการ 3. เลือกหัวเรื่องที่สนใจ 4. ระบุรูปแบบการแสดงผลลัพธ์5. คลิก Search

12 Search Results เลือกรายการที่ต้องการ

13 Display Page

14 ภาพวาด Display Page

15 แผนที่ Display Page

16 ภาพประกอบ Display Page

17 รายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำค้น Related entries

18 Concept Map เป็นการแสดงความเชื่อมโยงของคำค้นที่ เราใช้ในการสืบค้น แสดงออกมาในรูปแบบ แผนภาพการเชื่อมโยงแบบโครงข่ายใยแมงมุม เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพของการเชื่อมโยง และ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างคำค้นได้ชัดเจนมากขึ้น

19 Concept Map 1. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Go 1 2. การแสดงผลลัพธ์ 2

20


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/05/51 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google