งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้น ด้านมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลใน รูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้น ด้านมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลใน รูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.scopus.com/home.url ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้น ด้านมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลใน รูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใด เป็นรายการที่ปรากฏอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ ในรูปของ e-journal รายการนั้นจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับ เต็ม (Full Text) ได้ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1960

2 วิธีการสืบค้น 1. Search : เป็นการสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ หรือเนื้อหาที่ ต้องการ - Document Search : การสืบค้นโดยใส่วลีหรือคำ สำคัญของเนื้อหา - Author Search : การสืบค้นโดยใส่ชื่อผู้แต่ง เพื่อ ค้นหาบทความ - Affiliation Search : การสืบค้นโดยใส่ชื่อสถานที่ หรือชื่อมหาวิทยาลัย - Advance Search : การสืบค้นด้วยคำหรือประโยค ยาวๆโดยใช้ and or not เชื่อประโยคเหมาะสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ 2. Source : การสืบค้นโดยเอกสารจะเรียงลำดับตาม ตัวอักษรของหัวเรื่อง และชื่อเรื่อง 3. Analytics : การวิเคราะห์คุณค่าของวารสารโดยดัชนี ในรูปแบบกราฟ 4. My Alerts : การตั้งค่าการเตือนเฉพาะบทความที่ สนใจ เมื่อมีบทความใหม่เข้ามา 5. My List : จัดเก็บบทความที่สนใจไว้ในรายการ ส่วนตัว 6. My Setting : จัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการส่วนตัว ต่างๆ 3. Live Chat : โปรแกรม Chat สอบถามข้อมูลการใช้ งานต่างๆ

3 Register Register : กรอกแบบฟอร์ม และ Login เพื่อ เข้าใช้บริการ My Alert และ My List หากไม่ ต้องการใช้ สามารถข้าม ไปสู่หน้าจอการ สืบค้นได้เลย

4 1.Search : Document Search Document Search : การสืบค้นเอกสารโดยใส่คำค้นที่ต้องการ และจำกัดผลการสืบค้น ด้วยเขตข้อมูลต่างๆ 1 2 3 5 4 1. Search for : ใส่คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้น 2. in : เลือก รูปแบบที่ต้องการให้แสดง 3. Date Range : จำกัดผลการสืบค้นเลือกโดยเลือกปีเริ่มต้น และปี สิ้นสุด 4. Document Type : เลือกประเภทเอกสาร 5. Subject Areas : เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ.

5 ผลการสืบค้น 3 2 1 1. แสดงผลการสืบค้นรายชื่อบทความทั้งหมด คลิกที่ชื่อบทความที่สนใจ เพื่อดู บทคัดย่อ 2. ถ้าปรากฏคำว่า สามารถดูบทความเอกสารฉบับเต็มที่ ห้องสมุดบอกรับได้มด 3. คลิกที่ช่อง เพื่อเลือกบทความ และคลิกที่ Export เพื่อ Download บทความที่สนใจไปเก็บไว้ในโปรแกรม Endnote

6 Search : Author Search Author Search : การสืบค้นโดยใช้ชื่อผู้แต่ง หรือสถานที่ ในการ ค้นหาเอกสาร 1 2 3 1. Last Name : ใส่นามสกุลของผู้แต่ง 2. Initials or First Name : ใส่ชื่อของผู้แต่ง 3. Affiliation : ใส่ชื่อสถานที่

7 ผลการสืบค้น แสดงรายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ได้ตีพิมพ์ไว้ของผู้แต่งที่ค้นหา คลิกเลือก เอกสารที่ต้องการ หรือสนใจ Reynold, O

8 Search : Affiliation Search Affiliation Search : การสืบค้นด้วยชื่อสถานที่ ใส่ชื่อสถานที่ที่ต้องการ หรือชื่อสถาบันการศึกษาลงในช่อง สืบค้น ใส่ คำค้น

9 ผลการสืบค้น 1. Refine Result : จำกัดผลการด้วยเมือง (City) และประเทศ (Country) 2. Affiliation result : ผลการสืบค้นให้ข้อมูลเอกสารเรียงตามรายชื่อ สถานที่ คลิกที่ชื่อเพื่อเลือกข้อมูล เอกสาร ที่ต้องการ 1 2

10 Search : Advance Search Advance Search : การสืบค้นโดยการใช้คำ หรือประโยคยาวๆได้ไม่ จำกัด 1 1. Search For : ใส่คำ วลี หรือประโยค ลงในช่องการสืบค้น 2. คำที่ใช้เชื่อมและโค้ด : เมื่อพิมพ์คำสืบค้นเสร็จแล้วให้คลิกที่ คำเชื่อม หรือโค้ดที่ต้องการ 2

11 Refine result : จำกัดผลการสืบค้นด้วยเนื้อหา ชื่อผู้ แต่ง ปี สถานที่ หรือหัวเรื่อง แล้วคลิกที่ Limit to Refine results : การจำกัดผลการ สืบค้น คลิกเลือกการ จำกัด

12 ผลการสืบค้น SFX (service for this record) : บทความที่ค้นเจอใน ฐานข้อมูล Scopus และปรากฏข้อความ SFX คือบทความที่ ห้องสมุดบอกรับ สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ เจอในฐานข้อมูล Science Direct คลิก

13 2.Source Source : การสืบค้นโดยเลือกข้อมูลหัวเรื่อง (Subject Area) ประเภท เอกสาร (Source Type) และเลือกข้อมูลที่ไล่เรียงตามลำดับอักษร A-Z 3. คลิกเลือกวารสารที่ ต้องการ 2. หรือคลิกเลือกตัวอักษร นำหน้าชื่อบทความ 1. คลิกเลือก หัวเรื่อง

14 Source คลิกเลือกวารสารจากปี ที่ต้องการ ผลการสืบค้นวารสาร Biochemical Journal ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สามารถคลิกเลือกวารสารจากปี

15 Source : ผลการสืบค้น จะปรากฏรายชื่อบทความของปี 2011 จำนวน 30 บทความ คลิกเลือก บทความที่สนใจ 1. แสดงรายการผลการ สืบค้นทั้งหมด 2. คลิกเลือกบทความที่ ต้องการ

16 Search Result : HTML Text บทความเอกสารในรูปแบบ HTML Text

17 Search Result : PDF File บทความเอกสารในรูปแบบ PDF File สามารถ Save และ Print เอกสาร ได้

18 3. Analytics Analytics : การวิเคราะห์ค่าเอกสารโดยใช้ SNIP และ SJR ซึ่งเป็นดัชนี ที่ Scopus นำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการวัดคุณภาพวารสาร นอกเหนือจากการใช้ค่า Impact Factor (IF) 1. ใส่คำ สืบค้น 2. เลือกหัว เรื่อง 3. เลือกชื่อ วารสาร 4. แสดงข้อมูลสถิติ การใช้

19 4. My Alerts My Alert : การตั้งค่าการเตือนเมื่อมีบทความวารสารใหม่ เกี่ยวกับ ข้อมูลที่ต้องการเข้ามา สามารถเข้าไป Edit ข้อมูลได้โดยคลิก เรื่องที่สนใจ ข้อมูลจะเก็บไว้ใน My Alert ทันที

20 5. My List My List : การเก็บบทความเอกสารที่สนใจไว้ในเอกสารส่วนตัว สามารถ เก็บข้อมูลได้จำนวนหลายบทความ บทความที่ถูกเก็บ ไว้

21 6. My Settings My Setting : รายการข้อมูลต่างๆที่ถูกเก็บ หรือบันทึกในรายการ ส่วนตัว ต้องสมัครสมาชิกและ Login ทุกครั้งจึงสามารถใช้ได้

22 7. Live Chat Live Chat : เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดต่อสอบถามกับ เจ้าหน้าที่ของฐานข้อมูลโดยตรง โดยต้องกรอกข้อมูล ชื่อ และ E-mail ก่อนจึงจะสามารถ Chat ได้ Chat เป็น ภาษาอังก ฤษเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้น ด้านมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลใน รูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google