งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”

2 “Travel plan”

3 สามารถเขียน แผนการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นของ ตนเองได้ Talking abut fixed plans

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Terms and definitions in tourism

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล A. a journey made for pleasure during which several different towns countries, etc. B. a person who is traveling or visiting a place for pleasure

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล C. a person or a company that organizes tours D. a person who take tourist to visit a place or different to visit a place or different places places

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล E. To go from one place to another, especially over another, especially over a long a long F. The business activity connected with providing accommodation, services and entertainment for people who are visiting a place for pleasure

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล G. A local company that organizes tours for operators H. To travel around a place

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. tour (v) 7. tour operator 2. tour (n) 8. tour agency 3. tourist (n) 4. tourism (n) 5. travel (v) 6. tour guide

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Identify the following world tourist destinations. Write their names, cities, and countries where they are situated.

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Big Ben London England

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Eiffel Tower Paris France

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Taj Mahal India

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Colosseum

15 Great wall of China

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Opera House SydneyAustralia

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The Great pyramid of Giza Egypt

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Golden Gate Bridge San Francisco USA

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The Statue of Liberty New York USA

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Nakornwat Cambodia

21 Long neck Karen Mae hongsorn

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Hua Hin Prachuabkirikhan

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Doi Suthep Chiangmai

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ko Samui Suratthani

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ko Samui

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Kanchanaburi

27 Boonbungfai Yasothorn

28 museum

29

30 Wat prakaew Bangkok

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dusit zoo

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 tourist attraction crocodile farm

34 ครูรุจิรา ทับศรีนวล hiking sightseeing Venice

35 A tourist attraction is a place of interest where tourist-- foreign and domestic normally visit. Some examples include famous historical places monuments, zoos, museums and art galleries

36 ครูรุจิรา ทับศรีนวล botanical gardens, buildings and structures, national parks and forests, theme parks and carnivals, cultural events and rare oddities.

37 ครูรุจิรา ทับศรีนวล amusement park museum

38 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ayuthya historical places Panomrung

39 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Abraham Lincoln historic monument

40 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The Democracy Monument historic monument

41 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Chiang Mai zoo

42 ครูรุจิรา ทับศรีนวล botanical garden

43 ครูรุจิรา ทับศรีนวล cultural events boxing Loykrathong

44 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Travel plans


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google