งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล What’s the score? Sports 1. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Sport Sport Sport.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล What’s the score? Sports 1. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Sport Sport Sport."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What’s the score? Sports 1

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Sport Sport Sport

3 Communi cation การอ่านเรื่อง เกี่ยวกับกีฬา Reporting events

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล สนทนา โต้ตอบ เกี่ยวกับกีฬาได้

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล American เรียก soccer football

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7

8 an My w I’ What does Beth do?

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล an My w I’ Where does she work?

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล I’ Healt h club

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล an My w I’ What’s her favourite sport?

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล an My w I’ What does she like to do?

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What are they playing? football American football American เรียก soccer

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Who’s winning? What’s the score? Three nil. nothing, zero BrE. Our team won by three to nil.

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Their team won five to nothing. zero AmE. win winner # lose

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล fifteen love What’s the score? ในกีฬา tennis Paradon won the first set six-love.(6-0) le’oeuf

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What’s the score? twelve eight

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล the position, rank the last important match neither side winning

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20

21

22

23

24 NEX T Sport ตอนที่ 2 Sport Sport


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล What’s the score? Sports 1. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Sport Sport Sport.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google