งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”

2 “Travel plan”

3 สามารถเขียน แผนการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นของ ตนเองได้ Talking abut fixed plans

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Tourist attraction s

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Big Ben London England

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Eiffel Tower Paris France

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Taj Mahal India

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Colosseum

9 Great wall of China

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Opera House SydneyAustralia

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The Great pyramid of Giza Egypt

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Golden Gate Bridge San Francisco USA

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The Statue of Liberty New York USA

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Nakornwat Cambodia

15 Long neck Karen Mae hongsorn

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Hua Hin Prachuabkirikhan

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Doi Suthep Chiangmai

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ko Samui Suratthani

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ko Samui

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Kanchanaburi

21 Boonbungfai Yasothorn

22 museum

23

24 Wat prakaew Bangkok

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล tourist attraction crocodile farm

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล hiking sightseeing Venice

27 Access, accommodation and activities

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล airplane

29 bus/coach train tuk tuk taxi

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล boat/ferry

31 City /town………………. Ways to get to…………………… Country :……………. What to do:…………….. Where to stay…………… Approximate cost:……………………. Longneck Karen Maehongsorn Thailand sightseeing home stay 3,000 ฿ per person Flight from Bkk. to Destination: Maehongsorn and take a bus

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Destination:……………. City /town………………. Ways to get to:……………. ………………………………. Country :……………. What to do:…………….. Big Ben London England sightseeing a hotel in London a hotel in London 2,800$ per person 2,800$ per person Where to stay: Flight from Bangkok and take a coach Approximate cost: …………………

33 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Destination:……………. City /town………………. Ways to get to:…………….. …………………………… …………………………… Country :……………. What to do:…………….. Where to stay…………… Approximate cost: Ko Samui Suratthani Thailand swim/sunbath a hotel 6,500 ฿ Flight to Surat and take a ferry

34 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Destination:……………. City /town………………. Ways to get to:…………….. …………………………… …………………………… Country :……………. What to do:………………….. ………………………. ………………………. Where to stay…………… Approximate cost: Boonbungfai Yasothorn Take a bus from Bangkok to Yasothorn Thailand see and join the traditional traditional at a hotel at a hotel 2,500 ฿ 2,500 ฿

35 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Destination:……………. City /town………………. Ways to get to:……………….. …………………………… …………………………… Country :……………. Wat Prakaew Wat Prakaew Bangkok Bangkok From Bangkok, From Bangkok, take tuk tuk /taxi take tuk tuk /taxi Thailand Thailand

36 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What to do:………………….. …………………. …………………. Where to stay…………… Approximate cost: ……….. to pay the respect to pay the respect to the Buddha to the Buddha at a hotel at a hotel 500 ฿ 500 ฿

37 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Travel plans ตอนที่ 3 Travel plans


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google