งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation การพูดเรื่อง เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ด้านกีฬา Talking about experiences

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล สนทนา โต้ตอบ เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ด้านกีฬาได้ Talking about experiences

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Subject+ has/have+ verb 3 ( past participle ) ( past participle ) Present perfect simple Tense

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Present Perfect Tense Have you ever been to Chiangmai? Have you ever tried judo?

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Present Perfect Tense Have you ever tried windsurfing? Yes, I have. I’ve tried it once. No, I haven’t. I’ve never tried it.

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Has she ever been to Wimbledon? Yes, she has. She’s been once/twice/ many times. No, she hasn’t. She’s never been there.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Marco’s tried hang gliding once. He says it’s exciting. Angela’s been to the San Siro stadium many times. She loves football.

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล โครงสร้าง Subject+ has/have+ verb 3 ( past participle ) ( past participle ) Present perfect simple Tense

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.Does she like weight training? training? 2. Has she ever tried windsurfing ? windsurfing ? 3. Has she ever tried judo? Page 89

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3b. Interviewer: Which sports do you like yourself ?

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Beth: I enjoy swimming, weight training in the gym, a bit of running, water sports.

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Interviewer Have you ever tried windsurfing?

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Beth: I’ve tried it but, I’m not very good at it.

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Interviewer: What about things like judo? Have you ever tried Judo?

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Beth: I’ve never tried anything like that or karate. No, nothing like that at all.

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล3c. Where has she been? Interviewer: And do you enjoy watching sport?

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Beth: Mm, I love watching most sports. most sports.

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Interviewer: And ….. you ever …….. to any of the big places? I mean, …….. you ever ……... to Wembley? Have you been to Wimbledon?

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Beth: I’ve been to ……. to watch the …………. probably about five or six times.

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Be th: That’s been very enjoyable. I’ve also been to …………. That’s been very enjoyable. I’ve also been to …………. to watch international ……… matches.

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Beth: However, I haven’t been to Wembley because I don’t enjoy football at all.

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล โครงสร้าง Subject+ has/have+ verb 3 ( past participle ) ( past participle ) Present perfect simple Tense

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล he, she, it has + verb3 I, you, we, they have + verb3

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever eaten pizza? had had spaghetti

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever ….. to London? Have you ever …… Big Ben?

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever ……. to France? Have you ever ……….. the Eiffel Tower?

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Taj Mahal Have you ever ……….to India? Yes, I have.

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever ……… Colosseum?

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever Harry Potter? Have you ever …….. Harry Potter? Have you ever Harry Potter? Have you ever ……. Harry Potter?

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Yes, I have. I have …….. it twice. No, I haven’t. I’ve never ……… it.

33 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever ……… in the sea?

34 ครูรุจิรา ทับศรีนวล How many times have you been to Ko Samui? I’ve been twice.

35 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever..? NEXT


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….? Have you ever…?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google