งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 Communi cation Reading about laws การอ่านเรื่อง เกี่ยวกับระเบียบวินัย ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 อ่านเรื่องเกี่ยวกับ ระเบียบวินัย แล้ว แสดงความคิดเห็น ได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Signs and notices Can I smoke here? No, you can’t. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Signs and notices Can I park here? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Signs and notices Can I take photos? Can I play football? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Signs and notices Can I walk? No, you can’t. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 can cannot

9 1. When can you leave school? 2. When can you drink alcohol? drink alcohol? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 3. When can you drive? drive? 4. When can you vote in elections? vote in elections? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 5. When can you get married without permission from parents? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 6. When can you buy alcohol? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 ใบงาน 1. At 16 in Britain you can get married without your parents’ permission. permission. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 2. In some states in America, you can drive at 18. 3. In Britain you can drive at the age of 15. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 4. You can vote in elections at 18 both in UK and in the USA. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 5. In UK you can’t buy alcohol until you are 21 while in the USA you can buy it at 18 only. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 urur

18

19

20

21 NEXT Important birthdays ตอนที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Important birthdays Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google