งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล. “Christmas Day” * อ่านเรื่องแล้วสรุป ใจความสำคัญได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล. “Christmas Day” * อ่านเรื่องแล้วสรุป ใจความสำคัญได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 “Christmas Day”

3 * อ่านเรื่องแล้วสรุป ใจความสำคัญได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Jesus Christ, who is believed to be the Son of God, was born in the town of Bethlehem on December 25 th,1992 years age. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Christmas is a holy and serious holiday, but it is a joyous holiday too. There is a feeling of friendship and giving. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 People give gifts not only to their friends and relatives, but also to poor and sick people. On Christmas Day people go visiting to give and receive gifts.

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Families have a big delicious dinner together. Families have a big delicious dinner together.

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Christmas is a time for music. All through December the air is full of Christmas music. There are special songs called Christmas songs about Santa Claus, Christmas bell, and snow.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล These songs are played and sung everywhere on the radio,TV, in stores,in churches, and in every home.

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Children love Christmas and wait eagerly for it. Most children believe in Santa Claus, a fat jolly man with beard, dressed in a red suit. On Christmas Eve,

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล At his home at North Pole, Santa Climbs into the sleigh which is pulled through the sky by eight reindeer. All through the night he flies from house to house around the world

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล carrying a big bag with a gift for every child. Children hang up long stockings because they believe that Santa Claus will come and put gifts in the stockings.

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Really there is no Santa Claus, and the stockings are filled by father and mother after they are asleep.

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Another wonderful custom is decorating the house with different colors especially green and red which are the traditional colors of C hristmas. Another wonderful custom is decorating the house with different colors especially green and red which are the traditional colors of C hristmas.

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Christmas carols เพลงที่ร้องกันใน เทศกาล คริสต์มาสเพื่อ ความสนุกสนานรื่น เริง หรือยกย่อง สรรเสริญ (songs of joy or praise)

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล JINGLE BELLS **Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to ride in a horse open sleigh!

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to ride in a horse open sleigh!

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dashing through the snow, In a one house open sleigh. In a one house open sleigh. O’er the fields we go, Laughing all the way ;

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Bells on Bob tail ring, Making spirits bright, What fun it is to ride And sing a sleighing song tonight.

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to ride in a horse open sleigh!

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. Now the ground is white, Go it while you’re young. Take the girls tonight, And sing this sleighing song Get a bob- tailed nag. Two-forty for his speed,

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Then hitch him to an open sleigh And crack you’ll take the lead. (Oh!)

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล **Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to ride in a horse open sleigh!

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล. “Christmas Day” * อ่านเรื่องแล้วสรุป ใจความสำคัญได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google