งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”

2 “Travel plan”

3 สามารถเขียน แผนการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นของ ตนเองได้ Talking abut fixed plans

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Where are they going? They’re going to Europe.

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Is Deborah taking them to Spain? to Spain? No, she isn’t.

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Are they travelling by coach?

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 coach BrE. busAmE.

9 a comfortable bus used for long-distance travel or touring

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล (for fixed arrangements) Present continuous Where are they going? They’re going to Europe. Are they travelling by coach?

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล is Debora meeting the are they visiting? are they visiting are they staying ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 cities 1 2 3 4 5 6

13 4. Rome 2.Rome Florence Venice Lucerne Paris London 3.Rome Florence Venice Lucerne Paris London

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. Rome 2. Florence 3.Venice4.Lucerne don’t know /she doesn’t say 2 nights don’t know 2 nights How long are they staying in each city? 5.Paris6.London 2 nights ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15

16 f

17 การไปชมสถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18

19 “Answer the questions” 1.Which languages does Debora speak? 2.Where in the USA are The tourists from?

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Answer the questions” 3.How many seats are there in the coach? 4.Which famous place are they visiting in Paris?

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Answer the questions” 5.On which day in June are they flying back to the USA?

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 a plan of journey ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 “Venice”

25 “St. Marc’s Square”

26 “Lido”

27 “Grand Canal”

28 “Gondola”

29 Travel plans Travel plans ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Travel plan”. “Travel plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google