งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2
Reading and Writing English 2 E 40222 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 People การอ่านเรื่องบุคคล

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
- อ่านเรื่องบุคคลแล้วระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้

4 - It was a high building in New York
and was destroyed in September, 2001. World Trade Center. - It was an enormous animal and died millions of years ago. Dinosaur.

5 He was the greatest of NBA
basketball player from Chicago Bulls. Who was he? Michael Jordan.

6 1. Do ‘human rights’ exist? 2. What are they?
What's your view? Look at the illustrations and answer the questions. 1. Do ‘human rights’ exist? 2. What are they? 3. Who have been some of the greatest defenders of human rights?

7 Look at the illustrations and answer the questions.
What's your view? Look at the illustrations and answer the questions. 4. Are human rights respected nowadays? 5. Do you know any organizations which defend human rights?

8 1. Yes. The human rights exists in most of places of the world.
2. They are children rights, women rights, and disable rights. 3. Martin Luther King, Abraham Lincoln, King Rama V etc. .

9 4. Yes. They are respected by many countries.
5. Children Foundation, International Center of Human rights.

10 The title of the text is ‘Las Casas and the Colonial System’. Which
What's it all about? The title of the text is ‘Las Casas and the Colonial System’. Which colonial system do you think the text is going to discuss?

11 controversy horrific inhabitant dedicate convince protest publish significant passionate

12 Skimming 1. Look at the layout of the text. Then decide if it comes from: a. A human rights pamphlet b. A biography of Las Casas c. A history book

13 Skimming 2. Read the first part of the first sentence of the text, which is in quotation marks. The text focuses on: a. Las Casas’s life b. The cruelty of the Spanish c. The historical significance of Las Casas

14 Skimming 1. Look at the layout of the text. Then decide if it comes from: a. A human rights pamphlet b. A biography of Las Casas c. A history book

15 Skimming 2. Read the first part of the first sentence of the text, which is in quotation marks. The text focuses on: a. Las Casas’s life b. The cruelty of the Spanish c. The historical significance of Las Casas

16 T F Scanning Read the following statements, then tick T or F.
1. Bartolome de Las Casas lived in the sixteenth century. T 2. Las Casas thought that Native Americans were childlike. F

17 F T T 3. Las Casas was a Franciscan friar.
4. Las Casas opposed the injustices of the colonial system. T 5. Las Casas’s writings were used as propaganda against Spain. T

18 T F T 6. Sixteenth-century writers did not mention Las Casas.
7. Las Casas was born in Mexico. F 8. Las Casas was a slave owner. T

19 T F 9. Las Casas lived in Haiti.
10. Las Casas’s writings radically changed the Spanish conquest of the Americas. F

20 head over heels ( adj. ) ทำอะไรไม่ถูก
English today head over heels ( adj. ) ทำอะไรไม่ถูก I’m head over heels being in love with you. (ผมรักคุณมากจนทำตัวไม่ถูกเลย)


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google