งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Here D.I.Y. ของมีค่า อยู่ในมือคุณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Here D.I.Y. ของมีค่า อยู่ในมือคุณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Here D.I.Y. ของมีค่า อยู่ในมือคุณ
คณะผู้จัดทำ 1. นางสาวจิราภรณ์ อินทนนท์ เลขที่ 1 2. นางสาวมัณฑนา ชมภูลาว เลขที่ นางสาวอนันญา เชียงเงิน เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าผู้คนมักใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากร ทรัพยากรถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ การจะเห็นคุณค่าสิ่งของหรือทรัพยากรเหล่านั้น เราต้องรู้จักมองคุณค่าในตัวของมันก่อนการนำสิ่งของเหลือใช้ประดิษฐ์มา D.I.Y( Do It Yourself)ก็เป็นการอนุรักษ์และเล็งเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอีกวิธีหนึ่งและการD.I.Y ก็ถือเป็นการสร้างสรรค์ความคิด สร้างรายได้และการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ผู้ว่างงานและบุคคลที่สนใจงานD.I.Y นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ยังเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นทางผู้จักทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ จัดทำ wordpress บล็อกในอินเตอร์เน็ตให้ความรู้การทำ D.I.Y ต่างจากสิ่งของเหลือโดยจะจัดทำอยู่ 5 ชิ้นนำเสนอข้อมูล วิธีการทำและรีวิวเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนที่สนใจ

3 วัตถุประสงค์ สร้าง wordpress นำเสนอข้อมูลวิธีการทำ D. I
วัตถุประสงค์ สร้าง wordpress นำเสนอข้อมูลวิธีการทำ D.I.Y สมมติฐาน สร้าง wordpress ได้สมบูรณ์และออกมาสวยงาม ขอบเขตของการทำโครงงาน 1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ว่างงานที่ต้องการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง - นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริมในเวลาว่างโดยเฉพาะช่วงเวลาปิดเทอม 2 ขอบเขตของเนื้อหา - ทำ wordpress - ทำ D.I.Y 5 ชิ้น - ทำ VDO 3 ชิ้นเพื่อรีวิว

4 วิธีดำเนินการ

5

6 ตัวอย่างหน้าเว็บ

7

8

9

10

11

12

13 1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ
ผลที่ได้รับ 1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 2 มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดชิ้นผลงานใหม่ๆที่ได้จากใช้ทรัพยากรเหลือใช้

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Here D.I.Y. ของมีค่า อยู่ในมือคุณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google