งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา(Time line)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา(Time line)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา(Time line)
ใช้เวลาเวลา 30 นาที

2 พัฒนาการกระบวนการส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
ช่วงเวลา เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ตัวอย่างประเด็น ตั้งแต่ปี มีอะไรบ้าง กระบวนการส่งเสริม ในพื้นที่/ส่วนกลาง เทคโนโลยี่ ระบบงบประมาณ

3 สรุปการใช้เครื่องมือ “เส้นแบ่งเวลา”
- เพื่อให้ทุกคนมองภาพของอดีต ปัจจุบัน อนาคต ได้เข้าใจ เห็นที่มา โดยการสะท้อนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ ที่แต่ละคนมาหลอมรวมกัน - เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นความเชื่อมโยงว่า ปัญหาในวันนี้ล้วนมาจากเมื่อวาน - อธิบายเหตุการณ์และให้เห็นพัฒนาการขององค์กร/กลุ่มฯลฯ - พยากรณ์อนาคต

4 เห็นอะไร ระบบการทำงานทั้งส่วนกลาง/พื้นที่/คนรุ่นใหม่เห็นพัฒนาการ
แหล่งเทคโนโลยี่ ข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร กชช./กรอบงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา(Time line)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google