งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า การสนองพระราชดำริด้านงานวิจัย จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือนมีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า การสนองพระราชดำริด้านงานวิจัย จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือนมีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า การสนองพระราชดำริด้านงานวิจัย จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือนมีนาคม 2558

2 2 1.ระบบแบบจำลองคลื่น (SWAN) 2.ระบบคาดการณ์น้ำท่วม ความก้าวหน้าด้านงานวิจัย

3 พัฒนาระบบแบบจำลองคลื่น (SWAN) เพื่อคาดการณ์ความสูงคลื่นล่วงหน้า 5 วัน ใช้ในการติดตาม สถานการณ์คลื่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ ผลการคำนวณความสูงและทิศทางคลื่นจากแบบจำลอง SWAN ระบบแบบจำลองคลื่น (SWAN)

4 ระบบคาดการณ์น้ำท่วม 4 รวบรวมข้อมูล GIS Water user แผนที่ ข้อมูลพื้นฐาน WRF พยากรณ์ฝนข้อมูลตรวจวัด real-time RainfallDischarge Water levelReservoir 4 Real-time Data Flood Forecast Water Balance Flood Management ระบบแสดงผล ระบบจัดการ ข้อมูล ระบบพยากรณ์ ประมวลผล ผลลัพธ์  ฐานข้อมูล  เตรียมข้อมูล  กรณีบริหาร

5 ระบบพยากรณ์น้ำท่วม เชื่อมโยงและแสดงผล เชื่อมโยงข้อมูล  ตรวจวัดฝน ระดับน้ำ น้ำท่า น้ำหนุน แบบอัตโนมัติ  น้ำระบายจากเขื่อน ประตูระบายน้ำ  ฝนพยากรณ์ 7 วันล่วงหน้า นำเสนอผลลัพธ์  ระดับน้ำ 7 วันล่วงหน้า  เฝ้าระวังและเตือนภัย วันที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักระหว่างวันที่ 25/2/2557 – 4/3/2557 บัญชีข้อมูล ข้อมูลจากสถานีฝน ตำแหน่งสถานี และเส้นทางน้ำ 5

6 6 ระบบพยากรณ์น้ำท่วม ผลลัพธ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2555-2556 ปี 2557 รูปตัดตามยาวแม่น้ำเจ้าพระยา พยากรณ์น้ำท่า ระดับน้ำ และพื้นที่น้ำท่วม ล่วงหน้า 7 วัน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล พื้นที่น้ำท่วมล่วงหน้า 7 วัน


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า การสนองพระราชดำริด้านงานวิจัย จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือนมีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google