งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุล นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุล นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุล นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล ค่าโทรคมนาคม

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค URL: http://phdb.moph.go.th/hssd1//

4 การรายงานผล : สสจ.จันทบุรี ดำเนินการเสร็จทันเวลา

5 การรายงานผล : สสจ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 1

6 การรายงานผล : สสจ.สิงห์บุรี ดำเนินการเสร็จ ช้ากว่ากว่ากำหนด

7 ค่าโทรคมนาคม กำลังดำเนินการ จัดทำข้อมูลเพื่อจัดเงินให้ ทุกหน่วยงาน 6 เดือนหลัง 67.232,046 บาท หน่วยงานที่ส่งรายงาน จำนวน 7, 245 แห่ง จาก 9,740 แห่ง

8 ระบบ Intranet สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด http://ict.moph.go.th/downloads/scan0001.pdf โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป http://ict.moph.go.th/downloads/scan0002.pdf

9 สสจ. ใช้งาน Internert สสจ. ใช้งาน Intranet ภาพรวมการใช้งาน เครือข่าย สสจ. เข้ามาที่ สรอ. ส่วนใหญ่ใช้งาน Internet มาก การใช้งานระบบ Intranet ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

10 โรงพยาบาลยังไม่ เปิดอุปกรณ์ การใช้งานระบบ Intranet ของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 10 ลำดับใช้งาน

11 รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556 url : http://ict.moph.go.th/ หรือ http://www.mict.go.th/ การพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารฯ มติมอบให้ กรมพิจารณารายงานฯ ที่มี มูลค่าไม่เกิน 2 ล้าน (อยู่ระหว่างทำร่างมอบอำนาจ) รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่ เกิน 5 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการจัดหาเสร็จ ต้องจัดทำ รายงานผลการจัดหาฯ )

12 รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท user health http://ict.moph.go.th/project/

13

14

15 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุล นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google