งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Have you ever….? Have you ever…? ตอนที่1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Have you ever….? Have you ever…? ตอนที่1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Have you ever….? Have you ever…? ตอนที่1

2 Talking about experiences
Communication Talking about experiences การพูดเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านกีฬา

3 Talking about experiences
สนทนา โต้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านกีฬาได้

4 Present perfect simple Tense
Grammar Grammar Present perfect simple Tense

5 Present perfect simple Tense
โครงสร้าง Present perfect simple Tense Subject+ has/have+ verb 3 ( past participle )

6 Present Perfect Tense Have you ever been to Chiangmai?
Experience Have you ever tried judo?

7 Present Perfect Tense Have you ever tried windsurfing? Yes, I have.
Experience Yes, I have. I’ve tried it once. No, I haven’t. I’ve never tried it.

8 Has she ever been to Wimbledon? Yes, she has. She’s been once/twice/
Experience Yes, she has. She’s been once/twice/ many times. No, she hasn’t. She’s never been there.

9 Marco’s tried hang gliding once. He says it’s exciting.
Experience Marco’s tried hang gliding once. He says it’s exciting. Angela’s been to the San Siro stadium many times. She loves football.

10 Present perfect simple Tense Subject+ has/have+ verb 3
สรุป โครงสร้าง Present perfect simple Tense Subject+ has/have+ verb 3 ( past participle )

11 Talking about experiences
Communication Talking about experiences การพูดเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านกีฬา

12 windsurfing hang gliding judo karate weight training scuba diving
Vocabulary windsurfing hang gliding judo karate weight training scuba diving scuba diving judo

13 hang gliding windsurfing weigh training karate

14 It’s too dangerous. Would you like to try windsurfing? Yes, I would.
No, I wouldn’t. It’s too dangerous.

15 Would you like to try hang gliding? Yes, I would. No, I wouldn’t.
It’s too exciting.

16 No, I wouldn’t. It’s too heavy. hard Would you like to try
weigh training? Yes, I would. No, I wouldn’t. It’s too heavy. hard

17 Famous sporting places
She tried karate. Makoto has been to Hua Mark indoor Stadium.

18 Famous sporting places
Hua Mark indoor Stadium. Ratchamangkara Stadium.

19 Famous sporting places
Wembley Wimbledon Twickenham Tennis rugby football

20 Wembley football

21 Wimbledon Tennis

22 Twickenham rugby

23 Which unusual sports do you like to try? bungee jumping hang gliding
windsurfing

24

25 Where do you do the exercise?
sport club/ health club fitness club

26 What facilities has the club got?

27

28 tapescript My name is Beth. I work at Health and Fitness Club. I’m a fitness instructor.

29 The club has got a swimming pool, tennis courts, a gym, a dance studio, a sauna, a jacuzzi and sunbeds.

30 sauna

31 gym

32 NEXT Have you ever ..? ตอนที่ 2


ดาวน์โหลด ppt Have you ever….? Have you ever…? ตอนที่1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google