งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs

2 Auxiliary Verbs Auxiliary Verbs (Sprcial Verbs, Helping Verbs) หมายถึง กริยาช่วย เป็นกริยาที่นำมาใช้ร่วมกับกริยาหลัก (Finite Verbs) เช่น eat , drink, sleep เป็นต้น กริยาช่วยมีทั้งหมด 12 ตัว 3 รูป (present, past, past participle) บางตัวมีไม่ครบ 3 รูป

3 Auxiliary Verbs Present Past Past Participle
ตารางแสดงการกระจาย Tenses ของ Auxiliary Verbs Auxiliary Verbs Present Past Past Participle be have do can may will is,am,are has,have does,do was,were had did could might would been done -

4 Auxiliary Verbs Present Past Past Participle
shall must ought to need dare used to - should

5 หลักการใช้ Auxiliary Verbs
กริยาที่ตามหลัง Auxiliary Verbs จะต้องอยู่ในรูป infinitive without to เสมอ เช่น He shall be a lawyer. They can speak Italian. 2. ในประโยคคำถามจะต้องเอา Auxiliary Verbs ไว้หน้าประโยค และประโยคปฏิเสธจะต้องเติม not หลัง Auxiliary Verbs He shall be a lawyer. Shall he be a lawyer ? He shall not be a lawyer.

6 3. ใช้ Auxiliary Verbs ในการตอบคำถามแบบย่อ (short answer) เช่น
Who cooked this food ? Preecha did. Do you remember him ? Yes, I do. 4. ใช้ Auxiliary Verbs ในการตั้งคำถามท้ายประโยค Question tag เช่น She is absent, isn’t she ? They can’t speak Chinese, can they ?

7 5. ใช้ Auxiliary Verbs ในประโยคที่มี too, so, either, neither เพื่อแสดงว่าประโยคเหล่านี้มีความหมายอย่างเดียวกัน เช่น She danced gracefully. You danced gracefully too. She danced gracefully and so did you. She danced gracefully and you did too. ทั้งสามประโยคนี้มีความหมายเดียวกันว่า “หล่อนเต้นรำอย่างสง่างาม เธอก็เต้นรำได้อย่างสง่างามด้วยเหมือนกัน”

8


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google