งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Invitations Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Invitations Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Invitations Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 Invitations Telephoning
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 การสนทนาทางโทรศัพท์ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 พูดบทสนทนาตามที่กำหนด ให้ได้ถูกต้อง
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Communication Focus Talking on the phone ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Mrs. Gibson: Hello………… ………………………………. …………………………….. Adam…………… Laura?
Adam: Oh, hello. Mrs. Gibson Adam…………… Laura? Mrs.Gibson: I’m afraid……. …………………………….. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Adam: Oh, that’s a nuisance. a message? I phoned and I’ll …………. later.
Mrs.Gibson: …………….. a message? Adam: No, thanks. Just tell her I phoned and I’ll …………. later. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 Bye for now. Mrs.Gibson: OK. I’ll do that. Adam: Bye
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 Communication Focus Talking on the phone Saying your name

10 Saying your name This is / It’s Adam here This is It’s Adam speaking
Not I am Adam speaking.

11 Asking for somebody Is Laura there/ in? Can I speak to Laura?
Not speak with Is Laura there/ in? ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 Taking/leaving messages
Can I / you take a message? Can I leave a message? ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 Making a decisions I’ll call back later.

14 This is Mrs. Gibson speaking speaking Can I speak to she’s out
Mrs. Gibson: Hello………… ………………………………. Adam: Oh, hello. Mrs. Gibson Adam…………………… ………………………. Laura? Mrs.Gibson: I’m afraid……. …………………………….. Mrs. Gibson speaking speaking Can I speak to she’s out ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 Can I take call back Adam: Oh, that’s a nuisance. a message?
Mrs.Gibson: …………….. a message? Adam: No, thanks. Just tell her I phoned and I’ll …………. later. Can I take call back ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 Bye for now. Mrs.Gibson: OK. I’ll do that. Adam: Bye
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 Call1 A: Hello,228560. B: Oh, hello .Can I speak to John, please?
Example: Call1 A: Hello, B: Oh, hello .Can I speak to John, please? A: I’m afraid he’s out. B: Oh, that’s a nuisance. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 A: Can I take a message? B: No, it’s all right. Thank you. I’ll call back later. Bye.

19 call 2 A:Hello.7474380. B: Oh, hello. Sak. It’s Malee here.
A: Oh, hello, Malee. B: Are you doing anything on Saturday morning? A: No, I’m not . Why? ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 B: Well, would you like to come swimming with me? A: Yes, I’d love to.
B: Great! Let’s meet outside the swimming pool at 11 o’clock. A: OK. See you there at 11 o’clock. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 o’clock on Saturday. Bye. A: Bye.
B: OK. See you there at 11 o’clock on Saturday. Bye. A: Bye. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 message1 You want to speak to Jane You want to talk to her
Practice message1 You want to speak to Jane You want to talk to her about the weekend. You’ll phone back later. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 message2 You want to speak to Dave You want to ask him to meet
for a coffee at eleven o’clock tomorrow. You want him to call you back ,so you leave your phone number. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 NEXT AT THE PARTY ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt Invitations Invitations ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google