งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิและ การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิและ การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิและ การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจสิทธิของผู้บริโภคและ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นำเอา วิธีการไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การ บริโภค การใช้ประโยชน์จาก สินค้าและ บริการ เพื่อสนอง ความต้องการ ผู้ผลิตนำหลักการ มาใช้ในการผลิต สินค้าและบริการ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรม นักเรียนเคยมีปัญหา ในการซื้อสินค้าหรือ บริการบ้างหรือไม่ อย่างไร และมีวิธีการ แก้ปัญหาอย่างไร

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระราชบัญญัติ คุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522 1. ………….. ผู้บริโภคมีสิทธิที่ จะ ….. 2. ………….. 3. …………..4. ………….. 5. …………..

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ได้รับข่าวสาร คำพรรณาคุณภาพ ที่ถูกต้อง สิทธิของผู้บริโภค 2. มีอิสระในการเลือกหาสินค้า

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ได้รับความเป็นธรรมในการ ทำสัญญา 5. ได้รับการพิจารณาและชดเชย ความเสียหาย 3. ได้รับความปลอดภัยจากการ ใช้สินค้า

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระราชบัญญัติ คุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522 - กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ( มิให้ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ) เป็นกฎหมายฉบับ แรกของไทย

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - ประสานส่วนราชการต่างๆ คุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานใช้สิทธิร้องเรียน เพื่อพิจารณาและชดเชยความ เสียหาย

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคุ้มครองผู้บริโภค โฆษ ณา ฉลาก สัญญา - ไม่ใช้ข้อความ ชักจูง ให้หลงเชื่อ - ให้ข้อเท็จจริง - พรรณนาคุณภาพ - แบบมาตรฐาน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ”

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กระแสไฟฟ้าเข้าไปใน น้ำโดยตรง หรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้า แบบขั้วเปลือย

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า “ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ” หรือ “ ลูกโป่งพลาสติก ” หรือ “blowing balloon”

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปืนฉีดน้ำที่ใช้แรงดันใน กระบอกสูบ

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าสินค้าลวดดัด ฟันแฟชั่น

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติยา พ. ศ.2510 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ. ศ.2511 พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ.2522 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ.2522

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สัปดาห์และปีที่ผลิต ดูที่แก้มยาง เช่น 2405 24 คือ สัปดาห์ที่ ผลิตยาง 05 คือ ปี ค. ศ. ที่ ผลิตยาง

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

19 คำเตือน : ห้ามนำเข้า ใกล้เปลวไฟ หรือความ ร้อน

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

21 สร้อยข้อมือทองคำ จำหน่ายโดย : บริษัท ทองวรรณฤดี จำกัด 49/2 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 น้ำหนักทอง : 3.79 กรัม ปริมาณความบริสุทธิ์ : 96.5 % ค่ากำเหน็จ : 300 บาท

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาทองในแต่ละวันที่ แสดงไว้ที่หน้าร้านจำหน่าย ทองรูปพรรณ

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

24 คำเตือน “ ปลอดภัยใช้กับ เครื่องดื่ม ”

25 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คำเตือน “ ปลอดภัยใช้กับ อาหาร ”

26 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คำเตือน “ รับน้ำหนัก ได้ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม ”

27 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยด้านอาหาร สนง. คณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) หน่วยงาน สนง. คณะกรรมการ อาหารและยา ( อย.) 0-2629- 8233 สายด่วน 1166 0-2629- 8233 สายด่วน 1166 0-2590-7121 สายด่วน 1556 0-2590- 7000

28 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สนง. มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสา - หกรรม ( สมอ.) ศูนย์รับร้องเรียน ราคาสินค้า หน่วยงาน 0-2622- 2415 0-2622- 2420-3 สายด่วน 1569 0-2622- 2415 0-2622- 2420-3 สายด่วน 1569 0-2202- 3429 0-2202- 3431 0-2202- 3517 0-2202- 3429 0-2202- 3431 0-2202- 3517

29 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การร้องทุกข์กับ สคบ. สายด่วน ๑๑๖๖ ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๙๙ ทำเนียบรัฐบาล กทม ๑๐๓๐๒ ทางอินเทอร์เนต consumer@ocp b.go.th

30 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หรือขอแบบฟอร์มการ ร้องทุกข์ได้ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น และแฟมิลี่มาร์ท ต่างจังหวัด ร้องเรียนได้ ที่ศาลากลางจังหวัด ทุก จังหวัด

31 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรม นักเรียนจะนำความรู้ เรื่องสิทธิและ กฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภคไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิและ การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google