งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน มีนาคม 2549 เท่ากับ 113.0 มี. ค.49 / ก. พ.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 มี. ค.49 / มี. ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 5.7 ไตรมาส 1/ 49 / ไตรมาส 1/ 48 สูงขึ้นร้อยละ 5.7

4 มี. ค.49 / ก. พ.49 สูงขึ้น ร้อยละ 1.0 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.1  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด ผลไม้สด - ผักสด ผลไม้สด - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ - น้ำตาลทราย - น้ำตาลทราย  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไก่สด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 0.3  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผงซักฟอก - ผงซักฟอก - ยาสีฟัน - ยาสีฟัน - แชมพูสระผม - แชมพูสระผม - น้ำยาปรับผ้านุ่ม - น้ำยาปรับผ้านุ่ม

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมีนาคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

6 มี. ค.49 / มี. ค.48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.7 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.7  สินค้าราคาสูงขึ้น - เนื้อสุกร - เนื้อสุกร - ปลาและสัตว์น้ำ - ปลาและสัตว์น้ำ - นมและผลิตภัณฑ์ - นมและผลิตภัณฑ์ - ผักสดและผลไม้ - ผักสดและผลไม้ - น้ำตาลทราย - น้ำตาลทราย  สินค้าราคาลดลง - ไก่สด - ไก่สด - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ - น้ำมันพืช - น้ำมันพืช หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 6.3  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าโดยสารสาธารณะ  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เครื่องใช้ไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้า - ค่าบริการสื่อสาร - ค่าบริการสื่อสาร

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

8 ไตรมาส 1/49 / ไตรมาส 1/48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.7 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.1 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 6.8

9 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบไตรมาสเดียวกัน ปีก่อน

10 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน มีนาคม 2549 เท่ากับ 103.8 มี. ค.49 / ก. พ.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 มี. ค.49 / มี. ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 2.6 ไตรมาส 1/ 49 / ไตรมาส 1/ 48 สูงขึ้นร้อยละ 2.6

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมีนาคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

13 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เทียบไตรมาส เดียวกันปีก่อน

14 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google