งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2

3 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

4 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน มิถุนายน 2549 เท่ากับ 115.1 มิ. ย.49 / พ. ค.49 ไม่ เปลี่ยนแปลง มิ. ย.49 / พ. ค.49 ไม่ เปลี่ยนแปลง มิ. ย.49 / มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อย ละ 5.9 มิ. ย.49 / มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อย ละ 5.9 ม. ค.- มิ. ย.49 / ม. ค.- มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อยละ 5.9 ม. ค.- มิ. ย.49 / ม. ค.- มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อยละ 5.9

5 มิ. ย.49 / พ. ค.49 ไม่เปลี่ยนแปลง หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 1.1  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด - นมข้น หวาน - ผักสด - นมข้น หวาน - ผลไม้สด - ครีม เทียม - ผลไม้สด - ครีม เทียม - ไก่สด - น้ำมัน พืช - ไก่สด - น้ำมัน พืช  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเจ้า - ข้าวสารเจ้า - ข้าวสารเหนียว - ข้าวสารเหนียว - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 0.5  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่าโดยสารเครื่องบิน ( ภายในประเทศ ) - ค่าโดยสารเครื่องบิน ( ภายในประเทศ )  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันใส่ผม - แปรงสีฟัน - น้ำมันใส่ผม - แปรงสีฟัน - ครีมนวดผม - ผ้าอนามัย - ครีมนวดผม - ผ้าอนามัย - น้ำยาปรับผ้านุ่ม - น้ำยาปรับผ้านุ่ม

6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมิถุนายน 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

7 มิ. ย.49 / มิ. ย.48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.9 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 6.6

8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

9 ม. ค. – มิ. ย. 49 / ม. ค. – มิ. ย. 48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.9 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 6.7

10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบเฉลี่ยระยะ เดียวกันปีก่อน

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน มิถุนายน 2549 เท่ากับ 104.8 มิ. ย.49 / พ. ค.49 สูงขึ้นร้อย ละ 0.1 มิ. ย.49 / พ. ค.49 สูงขึ้นร้อย ละ 0.1 มิ. ย.49 / มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อย ละ 2.7 มิ. ย.49 / มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อย ละ 2.7 ม. ค.- มิ. ย.49 / ม. ค.- มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ม. ค.- มิ. ย.49 / ม. ค.- มิ. ย.48 สูงขึ้นร้อยละ 2.7

12 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมิถุนายน 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

13 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

14 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเฉลี่ยระยะ เดียวกันปีก่อน

15 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมิถุนายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google