งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มใช้งาน Microsoft Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มใช้งาน Microsoft Office"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มใช้งาน Microsoft Office
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 11 บทที่ เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint2003

2 ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สไลด์ (Slide) คือแผ่นเอกสารเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ตัวอักษร กราฟ ตาราง รูปภาพหรืออื่น ๆ และสามารถ แสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ หรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายสไลด์

3 การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 1. คลิกที่ปุ่ม Start-->All Programs--> Microsoft Office-->Microsoft Office PowerPoint2003 2. ปรากฎหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint2003

4 ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint2003
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint2003 ช่องพิมพ์คำถามขอความช่วยเหลือ 1. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) คือ แถบชื่อเรื่องบอกชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่เปิดใช้งานอยู่ 2. เมนูบาร์ (Menu Bar) คือ แถบแสดงเมนูคำสั่ง 3. ทูลบาร์ (ToorBar) คือ แถบเครื่องมือแสดงสัญลักษณ์ เครื่องมือต่าง ๆ พื้นที่การทำงาน 4.ทาสก์เพน (Task Pane) คือ หน้าต่างรวมคำสั่งที่ใช้งาน เป็นประจำ

5 มุมมองโปรแกรม PowerPoint2003
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) มุมมองโปรแกรม PowerPoint2003 1. คลิกที่แท็บ เค้าร่าง เพื่อแสดงมุมมองหัวข้อของสไลด์แต่ละแผ่น 2. คลิกที่แท็บ ภาพนิ่ง เพื่อแสดงมุมมองสไลด์เป็นแผ่นเล็ก ๆ 3. คลิกเมาส์ที่ช่อง คลิกเพื่อที่จะเพิ่มบันทึกย่อ เป็นส่วนที่ใช้กรอกข้อความ เพื่ออธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับสไลด์ที่กำลังทำงานอยู่

6 มุมมองต่าง ๆ ของโปรแกรม PowerPoint2003
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) มุมมองต่าง ๆ ของโปรแกรม PowerPoint2003 มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง จากภาพนิ่งปัจจุบัน มุมมองปกติ มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

7 การสร้างงานนำเสนอในโปรแกรม PowerPoint2003
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การสร้างงานนำเสนอในโปรแกรม PowerPoint2003 วิธีที่ 1 สร้างด้วยงานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) 1.คลิกที่เมนู แฟ้ม-->สร้าง... 2.คลิกที่ งานนำเสนอเปล่า 3.จะปรากฎแผ่นสไลด์เปล่า 4. เลื่อนดูรูปแบบของแผ่นสไลด์ และ เลือกรูปแบบของแผ่นสไลด์ที่ต้องการ

8 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
วิธีที่ 2 สร้างจากแม่แบบการออกแบบ (Template) 1.คลิกที่เมนู แฟ้ม-->สร้าง... 2.คลิกที่ จากแม่แบบการออกแบบ 3. คลิกเลือกต้นแบบ ของสไลด์ที่ต้องการเลือก

9 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
วิธีที่ 3 สร้างด้วยตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ (AutoContent Wizard) 1.คลิกที่เมนู แฟ้ม-->สร้าง... 2.คลิกที่ จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ 3. ปรากฎหน้าแรก การสร้างงานนำเสนอแบบ ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ 4. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป >

10 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
5. คลิกเลือกชนิดของงานนำเสนอ 6. คลิกที่รายการ การแนะนำกลยุทธ์ 7. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป > 8. ปรากฎหน้าต่างเลือกใช้ผลลัพธ์ชนิดไหน มีให้เลือก 5 ชนิด 9. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป >

11 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
10. ปรากฎหน้าต่างให้กรอกข้อมูล ชื่อเรื่องงานนำเสนอ: ท่องเที่ยวไทย ท้ายกระดาษ: (ใส่ชื่อนักเรียนหรือไม่ใส่ก็ได้) 11. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป > 12. คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

12 การนำเสนอโปรแกรม PowerPoint2003
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การนำเสนอโปรแกรม PowerPoint2003 วิธีที่ 1. คลิกที่เมนู มุมมอง-->การนำเสนอภาพนิ่ง วิธีที่ 2. คลิกที่ปุ่ม การนำเสนอภาพนิ่งจาก ภาพนิ่งปัจจุบัน วิธีที่ 3. คลิกที่ปุ่ม F5

13 การบันทึกไฟล์ 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
วิธีที่ 1 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม-->บันทึกเป็น... 2. จะแสดงชื่อไฟล์งานนำเสนอสามารถเปลี่ยน ชื่อใหม่ได้ 3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก ไฟล์ที่ได้จะมีส่วนขยาย (.ppt)

14 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
การเปิดไฟล์แบบด่วน 1. คลิกที่ ทาสก์เพนด้านล่าง จะแสดงรายชื่อไฟล์ที่เคยเปิดใช้งานมาแล้ว

15 การปิดหน้าต่างและการออกจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การปิดหน้าต่างและการออกจากโปรแกรม 1. คลิกที่ปุ่ม ปิดหน้าต่างสไลด์ 2. คลิกที่ปุ่ม ปิดหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint2003 อย่างรวดเร็ว

16 เริ่มใช้งาน Microsoft Office
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 11 จบการนำเสนอ บทที่ เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint2003


ดาวน์โหลด ppt เริ่มใช้งาน Microsoft Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google