งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546
MICROSOFT WINDOWS 98 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 บรรยายโดย อ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

2 MICROSOFT WINDOWS 98 ตอนที่ 1 องค์ประกอบของหน้าจอและการเรียกใช้โปรแกรม
ตอนที่ 2 การจัดการไฟล์ ตอนที่ 3 การใช้งาน DESKTOP ตอนที่ 4 การจัดการกับเมนู short และแถบเครื่องมือบน taskbar ตอนที่ 5 โปรแกรมสนับสนุนการทำงานใน Windows98

3 ตอนที่ 1 องค์ประกอบของหน้าจอและการเรียกใช้โปรแกรม
การเข้าสู่ Windows98 องค์ประกอบของหน้าจอใน Windows98 การเรียกใช้โปรแกรม การเปิดหน้าต่างทำงาน การจัดการเกี่ยวกับหน้าต่าง การออกจากโปรแกรม Windows98 back

4 องค์ประกอบของหน้าจอใน Windows 98
ปุ่ม START ICON CHANNEL BAR TASK BAR DESKTOP DIALOG BOX back

5 การเรียกใช้โปรแกรม มี 2 วิธี คือ การใช้ปุ่ม START การใช้คำสั่ง RUN
back

6 การเปิดหน้าต่างทำงาน
การเปิดหลายหน้าต่าง การสลับหน้าต่างการทำงาน วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คลิกที่ Windows หรือ Title bar ของโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน วิธีที่ 2 คลิกบน Taskbar แล้วเลือกชื่อโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน back

7 การจัดการเกี่ยวกับหน้าต่าง
การปรับขนาดของหน้าต่าง การย่อขนาดของหน้าต่าง การขยายขนาดหน้าต่าง การย้ายหน้าต่าง การจัดเรียงหน้าต่าง การปิดหน้าต่าง back

8 แนะนำไฟล์และโฟล์เดอร์ การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์
ตอนที่ 2 การจัดการไฟล์ แนะนำไฟล์และโฟล์เดอร์ การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ด้วย Windows Explorer การฟอร์แมตแผ่นดิสก์ การทำสำเนาข้อมูลในแผ่นดิสก์ back

9 การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์
รูปแบบของไอคอนต่างๆ การจัดการแถบเครื่องมือ การปรับแต่งการแสดงไฟล์และโฟล์เดอร์ การเรียงลำดับไฟล์และโฟล์เดอร์ การเปิด-ปิดและเลือกไฟล์และโฟล์เดอร์ การสร้าง ย้าย ก็อปปี้ ลบ เปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟล์เดอร์ การกู้ไฟล์และโฟล์เดอร์จาก recycle bin การค้นหาไฟล์และโฟล์เดอร์ back

10 การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ด้วย Windows Explorer
การสร้าง ย้าย ก็อปปี้ ลบ เปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟล์เดอร์ การกู้ไฟล์และโฟล์เดอร์จาก recycle bin การค้นหาไฟล์และโฟล์เดอร์ การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือใน Windows Explorer การเลือกมุมมองการแสดงข้อมูล การเรียงลำดับไฟล์และโฟล์เดอร์ การเปิด-ปิดและเลือกไฟล์และโฟล์เดอร์ back

11 ตอนที่ 3 การใช้งาน DESKTOP
การกำหนด Wallpaper การกำหนด Screen Saver การกำหนดรหัสผ่านให้กับ Screen Saver การจัดการตกแต่งหน้าต่างและ Desktop การสร้าง Shortcut back

12 การจัดการตกแต่งหน้าต่างและเดสก์ท็อป (Desktop)
การกำหนดสีของหน้าต่างและเดสก์ท็อป การกำหนดสีให้กับส่วนต่างๆ ตามความต้องการ การกำหนดความลึกสีและความละเอียดของการแสดงผล การปรับแต่งเอฟเฟคและหน้าตาไอคอนที่ใช้ในการแสดงผล การจัดเรียงไอคอนบนเดสก์ท็อป back

13 ตอนที่ 4 การจัดการกับเมนู short และแถบเครื่องมือบน taskbar
การจัดการเมนู START การทำงานของเมนู start การเพิ่ม-ลบ ไอคอนในเมนู star back

14 ตอนที่ 5 โปรแกรมสนับสนุนการทำงานใน Windows98
เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม Accessories เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข (Calculator) โปรแกรมสร้างเอกสาร (Wordpad) โปรแกรมวาดภาพ (Paint) โปรแกรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบที่จัดอยู่ในกลุ่มของ System Tools โปรแกรมที่เกี่ยวกับการดูหนัง ฟังเพลง จัดอยู่ในกลุ่มของ Entertainment back


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google