งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dissertation Full text เป็นการ สืบค้นด้วยระบบ IR-Web โดยมีขอบเขต เนื้อหา เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dissertation Full text เป็นการ สืบค้นด้วยระบบ IR-Web โดยมีขอบเขต เนื้อหา เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dissertation Full text เป็นการ สืบค้นด้วยระบบ IR-Web โดยมีขอบเขต เนื้อหา เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับในรูป ของซีดี - รอม และได้นำระบบการจัดเก็บ เอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน การบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น จัดเก็บในรูป PDF file http://ebook.thailis.or.th/

2 วิธีสืบค้น 1.Field Search การสืบค้นโดยการระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 2.Text Search การสืบค้นจากคำสำคัญของเนื้อหา 3.Extended Search การสืบค้นแบบบูลีน หรือการเชื่อมคำ วิธีการสืบค้นแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

3 1. Field Search : ค้นโดยระบุ เขตข้อมูล 1. Search for : พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้นลงในช่องสืบค้น 2. From : เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หัว เรื่อง, เลขเรียกหนังสือ 3. Search Mode : เลือกวิธีการค้นได้ 2 แบบ คือ Browse ( เรียงแบบพจนานุกรม ) และ Keyword ( คำสำคัญ ) 4. Records per page: สามารถเลือกแสดงข้อมูลต่อ 1 หน้าจอได้ คลิก Search 1. พิมพ์คำที่ต้องการ สืบค้น 2. คลิก ค้นหา

4 Field Search ( ผลการ สืบค้น ) การแสดงผลการสืบค้น : หลังจากคลิกปุ่มค้นหา หน้าจอจะแสดงผลการสืบค้นที่ได้ โดยจะมีเลขเรียงลำดับรายการ และชื่อเรื่อง ของแต่ละ รายการ นอกจากนี้ที่ด้านล่างหน้าจอจะมีปุ่มให้คลิกสำหรับดู รายการก่อนหน้านี้ หรือรายการ ในหน้าต่อไป ซึ่งได้แก่ปุ่ม Previous และปุ่ม Next Page เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้ด้วย

5 2. Text Search : ค้นจากคำ สำคัญ คำ / วลี : พิมพ์คำหรือวลี ที่ต้องการสืบค้น จากเขต ข้อมูล จาก : เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ สามารถเลือกสืบค้นได้ จากทุกเขตข้อมูลในระเบียน, ชื่อเรื่อง, ผู้แต่ง และหัว เรื่อง คลิก หรือ พิมพ์คำที่ต้องการ สืบค้น คลิก ค้นหา

6 Text Search ( ผลการ สืบค้น ) การแสดงผลการสืบค้น : จะปรากฏผลการสืบค้นทั้งหมด สามารถสืบค้นใหม่ โดยใส่คำค้นที่ต้องการสืบค้นในช่องว่าง (Word/Phrase) เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ (in) แล้วคลิกที่ Submit คลิก ค้นหา พิมพ์คำที่ต้องการ สืบค้น ผลการสืบค้นมี 1 ระเบียน

7 3. Extended Search : ค้น แบบบูลีน 1. Word /Phrase : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องว่าง 2. From : เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ทุกเขต ข้อมูล, ชื่อเรื่อง, ผู้แต่งหรือหัวเรื่อง 3. Boolean : ใช้บูลีนเมื่อต้องการเชื่อมคำมากกว่า 1 คำ and, or, not, adjacent, with เพื่อที่จะรวมการสืบค้นคำทั้ง 2 ช่อง คลิก Search คลิก ค้นหา 1. พิมพ์คำที่ต้องการ สืบค้น 2. เลือกรูปแบบ ข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม (Boolean )

8 Extended Search ( ผล การสืบค้น ) การแสดงผลการสืบค้น : จะแสดงผลการสืบค้นที่ได้ โดยจะแสดงจำนวนครั้งใน แต่ละเขตข้อมูลที่มีคำค้นทั้ง 2 คำปรากฏอยู่ เมื่อคลิกเข้าไป จะพบรายการผลการสืบค้นที่ได้ ซึ่งเมื่อคลิกที่แต่ละรายการก็ จะแสดงรายการบรรณานุกรม สามารถสืบค้นใหม่โดยใส่คำค้น ที่ต้องการสืบค้นในช่องว่าง เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ และใช้ การเชื่อประโยคเพื่อจำกัดผลการสืบค้นโดยใช้คำเชื่อม และ, หรือ, ไม่รวม, ตามด้วย, อยู่ร่วมกับ แล้วคลิกที่ Search คลิกชื่อ เรื่องที่ ต้องการ

9 Search Result ผลการ สืบค้น เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่อง จะ ปรากฏข้อมูล บรรณานุกรมของ วิทยานิพนธ์ที่ต้องการ สารมารถดูข้อมูล เอกสารฉบับเต็มได้ และสามารถดูเรื่องอื่น ที่มีหัวเรื่องหรือชื่อผู้ แต่งเดียวกัน คลิก เพื่อดูหัวเรื่องอื่นที่ เกี่ยวข้อง คลิก เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

10 Search Result ผลการ สืบค้น ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ PDF File สามารถ Save หรือ Print ได้


ดาวน์โหลด ppt Dissertation Full text เป็นการ สืบค้นด้วยระบบ IR-Web โดยมีขอบเขต เนื้อหา เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google