งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P ERSONAL I NFORMATION. วันพรุ่งนี้ งานบทนำและหน่วยที่ 1 ติดลบ 1 ( เพิ่มขึ้นทุก 1 สัปดาห์ นับ จากวันเริ่มหักคะแนน ) ดู VDO แนะนำตนเอง (Introduce yourself)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P ERSONAL I NFORMATION. วันพรุ่งนี้ งานบทนำและหน่วยที่ 1 ติดลบ 1 ( เพิ่มขึ้นทุก 1 สัปดาห์ นับ จากวันเริ่มหักคะแนน ) ดู VDO แนะนำตนเอง (Introduce yourself)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P ERSONAL I NFORMATION

2 วันพรุ่งนี้ งานบทนำและหน่วยที่ 1 ติดลบ 1 ( เพิ่มขึ้นทุก 1 สัปดาห์ นับ จากวันเริ่มหักคะแนน ) ดู VDO แนะนำตนเอง (Introduce yourself) Have you ever joined a party with some strangers? What questions do we usually ask a stranger, when we start a conversation? เขียนคำถามที่นักเรียนจะใช้ถามคนแปลก หน้าคนละ 2 คำถาม

3 นักเรียนรับ sheet แล้วศึกษาภาพใน Exercise 1 เปรียบเทียบว่า คำถามที่นักเรียนเขียน ไว้นั้นสามารถใช้ได้กับคำตอบของ ผู้ชายในภาพหรือไม่ ถ้าไม่ได้ควรตั้งคำถามว่าอย่างไร Where do you work?

4 สิ่งที่ไม่ควรถามคนที่เพิ่งรู้จัก เช่น คำถามส่วนตัว / รายได้ / เงินเดือน อายุสถานภาพสมรส ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้สังเกตแหวน แต่งงาน ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้สังเกตแหวน แต่งงาน งานที่ 1... ให้นักเรียนศึกษา Language focus ( ด้านหลัง sheet) เพื่อศึกษาวิธีถาม - ตอบเพื่อให้ได้ข้อมูล ส่วนตัวของบุคคลและแต่งประโยค ถาม – ตอบ 10 ประโยคเขียนลงด้านล่าง sheet งานพิเศษ 1... แปลทุกประโยคเป็น ไทย


ดาวน์โหลด ppt P ERSONAL I NFORMATION. วันพรุ่งนี้ งานบทนำและหน่วยที่ 1 ติดลบ 1 ( เพิ่มขึ้นทุก 1 สัปดาห์ นับ จากวันเริ่มหักคะแนน ) ดู VDO แนะนำตนเอง (Introduce yourself)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google