งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASM CARRENT. การใช้บริการรถเช่าเป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อองค์กรต้องการใช้รถยนต์ ทางเลือกที่จะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ธุรกิจคือการเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASM CARRENT. การใช้บริการรถเช่าเป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อองค์กรต้องการใช้รถยนต์ ทางเลือกที่จะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ธุรกิจคือการเช่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASM CARRENT

2 การใช้บริการรถเช่าเป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อองค์กรต้องการใช้รถยนต์ ทางเลือกที่จะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ธุรกิจคือการเช่า องค์กรธุรกิจไม่ต้องรับผิดชอบทางด้านค่าบริการ จัดการ ค่าซ่อมบำรุง ประกันภัย ภาษีประจำปี รถทดแทน จากการใช้ บริการรถยนต์เช่า การเช่ารถยนต์ทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่าย และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน

3 ประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจได้รับ จากการเช่ารถยนต์ ประโยชน์ทางด้านบัญชีการเงิน  ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้ทรัพย์สินและ หนี้สินไม่เพิ่ม  อัตราส่วนของรายได้ / สินทรัพย์สูงกว่า  ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงกว่า

4 ประโยชน์ด้านภาษี  บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปหักภาษีได้ มากกว่า  นำไปหักค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวนสำหรับ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์  เพื่อความคล่องตัวในธุรกิจเพราะเรา เป็นมืออาชีพ  ลดความยุ่งยากและต้นทุนในการ บริหารรถยนต์ขององค์กร ความสะดวกสบาย

5 เอ เอส เอ็ม คาร์เร้นท์  มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการท่านด้วยพนักงาน ที่พร้อมด้วย ความสามารถและประสบการณ์  มีความพร้อมทั้งด้านรถยนต์และบุคลากรที่จะ เข้ามาดูแลในส่วนการ บริการรถยนต์ให้แก่องค์กรของท่านด้วยการ บริการที่เป็นเลิศ

6 ความเป็นเลิศทางด้านบริการ  เรามีรถยนต์ให้บริการลูกค้าและรถยนต์ใน Fleet มากกว่า 100 คัน  จำนวนรถสำรองเพื่อทดแทนระหว่างการซ่อม มากกว่า 20 คัน  บริการรถยนต์เช่าในรูปแบบสัญญาระยะสั้นและ สัญญาระยะยาว  Call Center ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมหน่วย ซ่อมบำรุง เคลื่อนที่


ดาวน์โหลด ppt ASM CARRENT. การใช้บริการรถเช่าเป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อองค์กรต้องการใช้รถยนต์ ทางเลือกที่จะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ธุรกิจคือการเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google